Bij alle behandelingen volgt het Helen Dowling Instituut de gangbare richtlijnen en zorgstandaarden van de GGZ. Hieronder volgt een overzicht van de standaarden, modules en richtlijnen die wij hanteren in ons werk. Op ggzstandaarden.nl vind je alles over de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen. Patiënten en naasten vinden meer informatie over de verschillende psychische stoornissen op thuisarts.nl.

Uitleg definities

Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar alle zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen. Een generieke module beschrijft  zorgonderwerpen die relevant zijn voor meerdere psychische aandoeningen. Een richtlijn is een document met aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische aandoeningen, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers.

Zorgstandaarden

De zorgstandaarden van waaruit we op het HDI werken zijn:

Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen
Zorgstandaard Depressieve stoornissen
Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Generieke modules

De generieke modules die het HDI gebruikt zijn:

Richtlijnen

De richtlijnen waarop we onze behandelingen vormgeven zijn:

Op www.oncoline.nl vind je alle oncologische richtlijnen. Je vindt hier medische richtlijnen voor de meest voorkomende kankersoorten. Maar ook over angst en depressie en vermoeidheid in de palliatieve fase, kanker en werk, machteloosheid en mantelzorg. Het HDI werkt met verwijzers samen op basis van de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg.