Kanker heeft – behalve lichamelijk – ook geestelijk, emotioneel en sociaal impact. Dit kan bij patiënten en hun naasten leiden tot een serieuze belemmering in het dagelijks leven. Voor psychologische hulp kun je hen doorverwijzen naar het Helen Dowling Instituut. Onze zorg wordt vergoed via de basisverzekering.