Kanker heeft – behalve lichamelijk – ook geestelijk, emotioneel en sociaal impact. Dit kan bij patiënten en hun naasten leiden tot een serieuze belemmering in het dagelijks leven. Voor psychologische hulp kunt u hen doorverwijzen naar het Helen Dowling Instituut. Onze zorg wordt vergoed via de basisverzekering.