Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt zowel behandelingen in de generalistische basis ggz als behandelingen in de specialistische ggz. We leggen je het verschil hier kort uit. Bij alle behandelingen volgen we de gangbare richtlijnen en zorgstandaarden.

Generalistische basis ggz

Alle behandelingen van het HDI in de generalistische basis ggz zijn erop gericht mensen met kanker en hun naasten in een beperkt aantal sessies handvatten te geven om weer zelf zonder psychologische hulp verder te kunnen. De basis ggz is er voor lichtere, niet complexe psychische stoornissen.

Wij bieden voor de volgende psychische stoornissen behandelingen aan in de generalistische basis ggz.

  • Angst: angststoornissen behandelen we met cognitieve gedragstherapie, soms in combinatie met medicatie. De behandeling kan worden aangevuld met onze e-health module Minder Angst na Kanker.
  • Depressie: lichte depressieve stoornissen behandelen we met cognitieve gedragstherapie. Soms in combinatie met medicatie. Bij terugkerende depressie kun je ook behandeld worden met aandachtsgerichte cognitieve gedragstherapie, individueel of in een groep (Morgen is Nu). Als de omgang met anderen een grote rol speelt bij jouw depressieve klachten kun je ook behandeling krijgen met InterPersoonlijke Therapie (IPT).
  • Trauma/ingrijpende gebeurtenissen: als je last hebt van een posttraumatische stressstoornis word je behandeld met EMDR (traumabehandeling) of Imaginaire Exposure, een vorm van cognitieve gedragstherapie bij ingrijpende (traumatische) gebeurtenissen.
  • Ernstige vermoeidheid: bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (somatische symptoomstoornissen) bieden we twee soorten behandelingen aan: de e-health module Minder Moe bij Kanker en/of cognitief gedragstherapeutische behandeling voor vermoeidheid na kanker.

Ook kunnen in overleg met jou, je partner of gezin bij de behandeling worden betrokken.

Specialistische ggz

Als er sprake is van ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten word je verwezen naar de specialistische ggz. Alle behandelingen van het HDI in de specialistische ggz zijn opgenomen in een aantal zorgpaden. Deze zorgpaden bestaan uit een aantal basismodules, eventueel aangevuld met een of meerdere plusmodules. De duur van de behandeling is afhankelijk van het aantal modules dat met je wordt afgesproken.

In de intakefase wordt samen met jou besproken welk zorgpad en eventuele plusmodules het beste bij jou passen. Een plusmodule kan bijvoorbeeld de e-health module Minder Angst na Kanker of deelname aan een groepsbehandeling zijn.

Jouw partner of gezin kunnen in overleg met jou bij de behandeling worden betrokken.