Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt zowel behandelingen in de generalistische basis GGZ als behandelingen in de specialistische GGZ. We leggen u het verschil hier kort uit.

Generalistische basis GGZ

Alle behandelingen van het HDI in de generalistische basis GGZ zijn erop gericht een cliënt in een beperkt aantal sessies handvatten te geven om weer zelf zonder psychologische hulp verder te kunnen. De basis GGZ is er voor lichtere, niet complexe psychische stoornissen. De volgende behandelingen worden aangeboden in de basis GGZ:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR (traumabehandeling)
  • Behandeling volgens het KOP-model
  • E-health behandeling Minder Moe bij Kanker
  • E-health module Minder Angst na Kanker
  • Diverse groepsbehandelingen
  • Interpersoonlijke therapie

Ook kunnen in overleg met u, uw partner of gezin bij de behandeling worden betrokken.

Specialistische GGZ

Als er sprake is van ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten wordt u verwezen naar de specialistische GGZ. Alle behandelingen van het HDI in de specialistische GGZ zijn opgenomen in een aantal zorgpaden. Deze zorgpaden bestaan uit een aantal basismodules, eventueel aangevuld met een of meerdere plusmodules. De duur van de behandeling is afhankelijk van het aantal modules dat met u wordt afgesproken.

In de intakefase wordt samen met u besproken welk zorgpad en eventuele plusmodules het beste bij u passen. Een plusmodule kan bijvoorbeeld de e-health module Minder Angst na Kanker of deelname aan een groepsbehandeling zijn.

Uw partner of gezin kunnen in overleg met u bij de behandeling worden betrokken.