Inkomsten uit nalatenschappen zijn van vitaal belang om ons werk te kunnen voortzetten. Of ze nu groot of klein zijn. Nalaten aan het HDI heeft een grote impact: een betere levenskwaliteit voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker. Met uw steun kunnen we onze missie uitvoeren en mensen met kanker en hun naasten helpen met het emotioneel verwerken van de ziekte.

Vraag de brochure aan

Het HDI in uw testament

Met het opstellen van een testament bepaalt u zelf wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt. Zonder een testament bepaalt de wet dit. In uw testament kunt u ook een goed doel, zoals het Helen Dowling Instituut, opnemen. Het is een mooie manier om – ook als u er niet meer bent – iets bij te dragen aan ons belangrijke werk. Dit kan op de volgende manieren:

  • U benoemt het HDI tot uw enige erfgenaam
   Ons instituut ontvangt uw volledige nalatenschap.
  • U benoemt het HDI tot uw mede-erfgenaam
   Ons instituut ontvangt een deel van uw nalatenschap.
  • U begunstigt het HDI met een legaat
   Hiermee laat u een vast geldbedrag of een vast omschreven voorwerp na aan ons instituut.

Nalaten aan het HDI zonder erfbelasting

Het HDI is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor hoeven wij geen erfbelasting te betalen. Zo komt de gift uit uw nalatenschap volledig ten goede aan onze zorg.

Opstellen van uw testament

Het opstellen van een testament doet u samen met een notaris. Heeft u nog geen notaris? Voor persoonlijk advies kunt u kosteloos terecht bij de ‘huisnotarissen’ van het HDI, Moulijn Netwerk Notarissen. Zij hebben een vast contactpersoon, Lodewijk de Ruiter. Hij behandelt allerlei vragen voor het HDI. Lodewijk is bereikbaar via: 035 – 524 89 89 of mail naar: lr@moulijn.nl.

Het HDI als executeur

Als u bent overleden moet er heel veel gebeuren. In uw testament legt u vast wie uw nalatenschap afwikkelt. Wanneer u het HDI als enige erfgenaam benoemt,  kunnen wij ook optreden als executeur van uw nalatenschap.

Fonds op Naam

Een Fonds op naam is een bijzondere manier van steun. U bepaalt zelf aan welk specifiek doel uw geld wordt besteed, bijvoorbeeld aan patiëntenzorg of wetenschappelijk onderzoek. Bij het HDI kunt u vanaf € 25.000,- een Fonds op Naam oprichten. U kunt op deze manier uw familienaam, bedrijfsnaam of naam van iemand die u dierbaar is voor langere tijd verbinden aan ons werk. Een Fonds op Naam kunt u zowel bij leven oprichten als bij testament na overlijden. De kosten en de administratieve handelingen voor het oprichten van het Fonds op Naam nemen wij voor onze rekening.