Inkomsten uit nalatenschappen zijn van vitaal belang om ons werk te kunnen voortzetten. Of ze nu groot of klein zijn. Nalaten aan het HDI heeft een grote impact: een betere levenskwaliteit voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker. Met jouw steun kunnen we onze missie uitvoeren en mensen met kanker en hun naasten helpen met het emotioneel verwerken van de ziekte.

Vraag de brochure aan

Het HDI in jouw testament

Met het opstellen van een testament bepaal je zelf wat er na je overlijden met je nalatenschap gebeurt. Zonder een testament bepaalt de wet dit. In je testament kun je ook een goed doel, zoals het Helen Dowling Instituut, opnemen. Het is een mooie manier om – ook als je er niet meer bent – iets bij te dragen aan ons belangrijke werk. Dit kan op de volgende manieren:

  • Je benoemt het HDI tot je enige erfgenaam
   Ons instituut ontvangt je volledige nalatenschap.
  • Je benoemt het HDI tot je mede-erfgenaam
   Ons instituut ontvangt een deel van je nalatenschap.
  • Je begunstigt het HDI met een legaat
   Hiermee laat je een vast geldbedrag of een vast omschreven voorwerp na aan ons instituut.

Nalaten aan het HDI zonder erfbelasting

Het HDI is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor hoeven wij geen erfbelasting te betalen. Zo komt de gift uit je nalatenschap volledig ten goede aan onze zorg.

Opstellen van het testament

Het opstellen van een testament doe je samen met een notaris. Heb je nog geen notaris? Voor persoonlijk advies kun je kosteloos terecht bij de ‘huisnotarissen’ van het HDI, Moulijn Netwerk Notarissen. Zij hebben een vast contactpersoon, Lodewijk de Ruiter. Hij behandelt allerlei vragen voor het HDI. Lodewijk is bereikbaar via: 035 524 89 89 of mail naar: lr@moulijn.nl.

Het HDI als executeur

Als je bent overleden moet er heel veel gebeuren. In je testament leg je vast wie je nalatenschap afwikkelt. Wanneer je het HDI als enige erfgenaam benoemt,  kunnen wij ook optreden als executeur van je nalatenschap.

Fonds op Naam

Een Fonds op naam is een bijzondere manier van steun. Je bepaalt zelf aan welk specifiek doel je geld wordt besteed, bijvoorbeeld aan patiëntenzorg of wetenschappelijk onderzoek. Bij het HDI kun je vanaf € 25.000,- een Fonds op Naam oprichten. Je kunt op deze manier je familienaam, bedrijfsnaam of naam van iemand die je dierbaar is voor langere tijd verbinden aan ons werk. Een Fonds op Naam kun je zowel bij leven oprichten als bij testament na overlijden. De kosten en de administratieve handelingen voor het oprichten van het Fonds op Naam nemen wij voor onze rekening.