Het Helen Dowling Instituut helpt kankerpatiënten en hun naasten emotioneel overeind te blijven, en vermindert klachten als angst, depressie en vermoeidheid.

Zonder steun van mensen als u kan het HDI niet bestaan, zo simpel is het. Helpt u mee onze zorg mogelijk te maken? Iedere euro draagt bij aan de psychologische zorg voor mensen die getroffen worden door kanker.

Hoe wilt u bijdragen?

Donatiebedrag

Gegevens


Privacy

Het Helen Dowling Instituut gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze om u te informeren over onze werkzaamheden of om uw steun te vragen.

SEPA

Met deze machtiging geeft u toestemming aan het Helen Dowling Instituut om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het Helen Dowling Instituut. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.