Deze pagina biedt een overzicht van de leden van het HDI Managementteam, de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad en het Comité van Aanbeveling.

Managementteam

Het managementteam vormt de leiding van het HDI, en wordt gevormd door:

Heb je een vraag aan de directie? Dan kun je hen altijd mailen. Vragen over de (patiënten)zorg kun je richten aan Anette Pet, apet@hdi.nl. Overige vragen kun je richten aan Hanneke Haanraadts, hhaanraadts@hdi.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van het HDI, en wordt gevormd door:

 • Michiel van Roozendaal (voorzitter)
 • Fabian Jacobs (penningmeester/secretaris)
 • Jeroen Rütter
 • Ginel van Weering

Cliëntenraad

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van het HDI met als doel om de belangen van cliënten in brede zin te waarborgen. De Cliëntenraad is bereikbaar via het mailadres cliëntenraad@hdi.nl en bestaat uit:

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling draagt het HDI een warm hart toe en bestaat uit de volgende leden:

 • Claudia de Breij, cabaretière, presentatrice
 • Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen
 • Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF
 • Herman Kaiser, voormalig burgemeester Arnhem
 • Peter Karsten, ondernemer
 • Maria Martens, lid Eerste Kamer
 • Ronald Migo, voormalig voorzitter Kamer van Koophandel Gelderland
 • René Penning de Vries, voorzitter Health Valley
 • Bob Pinedo, prof. dr., emeritus hoogleraar VUmc, medisch oncoloog
 • Judith Prins, hoogleraar Medische Psychologie Radboud UMC
 • Alexander Rinnooy Kan, dr., hoogleraar, topfunctionaris, wiskundige
 • Paul Schnabel, prof. dr., socioloog
 • Boele Staal, mr., lid SER, voormalig senator Eerste Kamer en voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
 • Jos Werner, voorzitter NFK (Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties)
 • Paul Witteman, journalist, presentator
 • Jaap van Zweden, dirigent