Het Helen Dowling Instituut staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vind je de informatie die wij als ANBI verplicht zijn te publiceren op onze website.

Naam

Helen Dowling Instituut

RSIN of fiscaal nummer

007188742

Contactgegevens

Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB  Bilthoven
Tel: 030 252 40 20
Fax: 030 252 40 22

Organisatie

Een overzicht van Management Team, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Comité van aanbeveling.

Beleidsplan

In het Jaarplan 2016 en verder vind je de plannen van het Helen Dowling Instituut voor de komende jaren.

Jaarplan 2016 en verder

Beloningsbeleid, financiële verantwoording en verslag van uitgeoefende activiteiten

Het Helen Dowling Instituut brengt jaarlijks een jaarverslag uit met een toelichting op haar doelstellingen en activiteiten. Daarnaast bevat het verslag een jaarrekening met daarin een toelichting op het beloningsbeleid en de financiële verantwoording.

Jaarverslag 2017