Jaarlijks helpen wij meer dan 2.100 mensen met kanker én hun naasten bij de emotionele verwerking van deze ingrijpende ziekte. Zorg die onmisbaar is, maar helaas niet vanzelfsprekend. De vergoedingen van zorgverzekeraars zijn te laag om de kosten van onze kwaliteitszorg te dekken. Uw steun is hard nodig, elke bijdrage is welkom.

Maak uw donatie over op rekeningnummer NL05 TRIO 0254 3066 91
of bekijk alle mogelijke manieren om het HDI te steunen hieronder.