1 op de 3 mensen die met kanker te maken krijgen raakt hierdoor zodanig uit evenwicht dat er behoefte is aan professionele zorg. Je kunt mensen verwijzen als er klachten of problemen zijn rondom de ziekte of de ziektegeschiedenis.

In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen die behoefte aan psycho-oncologische (na)zorg heeft deze ook ontvangt, of op de beschikbaarheid ervan wordt gewezen. Daarom wordt in de landelijke richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ gepleit voor het structureel inzetten van een screeningsinstrument om deze behoefte te identificeren.

In de ziekenhuizen in de regio wordt een groot deel van de patiënten gescreend. Daarnaast is het van groot belang dat deze screening ook wordt ingevoerd in de huisartsenpraktijk omdat de huisarts een belangrijke rol speelt in de begeleiding en nazorg van de patiënt en diens naasten.

De richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg is te raadplegen op de website van Oncoline.