Het Helen Dowling Instituut is een ggz-instelling die zich richt op psychologische zorg bij kanker. We bieden zorg aan alle mensen met kanker en hun naasten die psychologische hulp nodig hebben. Dit op drie locaties in Nederland. Naast de zorg verrichten we onderzoek en bieden we scholing.