Lopend onderzoek

IMPRESS: Veerkracht versterken

Veerkracht versterken van mensen met uitgezaaide kanker die behandeld worden met immunotherapie of doelgerichte therapie. Voorheen leidde een diagnose uitgezaaide melanoom of longkanker snel tot ziekteprogressie en ... Lees meer

Lopend onderzoek

PARTNR

Kanker maakt vaak moe, soms extreem moe. PARTNR richt zich op de aanpak van vermoeidheid bij vrouwen met borstkanker. Vermoeidheid is een veelgehoorde klacht bij mensen met (borst)kanker. Aan deze vermoeidheid kun ... Lees meer

Lopend onderzoek

Hoe kunnen we de partner betrekken bij de behandeling van vermoeidheid?

Uit onderzoek blijkt dat de partner invloed kan hebben op de vermoeidheidsklachten van de patiënt. Met COMPANION ontwikkelen we twee online interventies om de partner te betrekken bij de behandeling. Chronisch ... Lees meer

Lopend onderzoek

SCHEMA: Voor wie is intensievere behandeling nodig?

Met dit onderzoek willen we kennis krijgen over welke mensen een verhoogd risico hebben op ernstige psychische klachten bij kanker waarvoor intensievere behandeling nodig is. Lees meer

Lopend onderzoek

Angst voor terugkeer van kanker: BLANKET-studie

Met dit onderzoek willen we huisartsen en POH-GGZ trainen in het signaleren en behandelen van angst voor terugkeer van kanker, en nagaan of dit de patiënt helpt bij vermindering van angstklachten. Lees meer

Lopend onderzoek

REFINE

Met het vervolgonderzoek van Fitter na Kanker willen we kunnen voorspellen welke e-therapie, of combinatie van therapieën, het beste werkt voor welke cliënt. Er wordt hiermee op individueel niveau gekeken naar ... Lees meer

Lopend onderzoek

Deelname aan MATCH-studie

In de MATCH-studie wordt onderzocht of een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie beter werkt in de psychologische behandeling van vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en depressieve klachten. Lees meer

Lopend onderzoek

Deelname aan TIRED-studie

In de TIRED-studie wordt onderzocht of de door het HDI ontwikkelde online mindfulness-based cognitieve therapie ‘Minder Moe’ helpt bij het verminderen van vermoeidheid van mensen met sarcoïdose. Lees meer