Lopend onderzoek

Angst voor terugkeer van kanker: BLANKET-studie

Met dit onderzoek willen we huisartsen en POH-GGZ trainen in het signaleren en behandelen van angst voor terugkeer van kanker, en nagaan of dit de patiënt helpt bij vermindering van angstklachten. Lees meer

Lopend onderzoek

REFINE

Met het vervolgonderzoek van Fitter na Kanker willen we kunnen voorspellen welke e-therapie, of combinatie van therapieën, het beste werkt voor welke cliënt. Er wordt hiermee op individueel niveau gekeken naar ... Lees meer