Afgerond onderzoek

BeMind

Met het onderzoek BeMind onderzochten we in samenwerking met het Radboudumc de klinische- en kosteneffectiviteit van online mindfulness-based cognitieve therapie bij angst en somberheidsklachten bij kanker, ... Lees meer

Afgerond onderzoek

Fitter na Kanker

Met het onderzoek Fitter na Kanker willen we kunnen voorspellen bij welke patiënt welke e-therapie het beste werkt. Zo hopen we bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van een grote groep ... Lees meer

Afgerond onderzoek

Effect vermoeidheidstraining

Het HDI heeft uitgebreide ervaring met Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (ACT) voor mensen met kanker. Doel van dit onderzoek was de bruikbaarheid en effectiviteit te evalueren van ACT voor mensen die na ... Lees meer

Afgerond onderzoek

Psycho-immunologie

Doel was na te gaan of de psychologische conditie van vrouwen, bepaald voor de operatie, samenhangt met de mate van immunomodulatie die wordt opgewekt door de operatie. Tevens werd onderzocht of Stress Management ... Lees meer

Afgerond onderzoek

Begeleiding prostaatkanker

Onderzoek naar psychosociale problemen en de behoefte aan psychosociale zorg bij prostaatkankerpatiënten en hun partners. Lees meer

Afgerond onderzoek

Landelijke evaluatie van gespecialiseerde psycho-oncologische zorg

De kwaliteit van de gespecialiseerde psycho-oncologische zorg in Nederland wordt geboden evalueren en verbeteren. Alle therapeutische centra aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie IPSO participeerden in het ... Lees meer

Afgerond onderzoek

Integrale oncologische zorg

KWF Kankerbestrijding en het HDI onderzochten samen hoe een implementatieprogramma, gericht op versterking van integrale oncologische zorg, verliep in enkele ziekenhuizen. Lees meer

Afgerond onderzoek

Therapiestudie borstkanker

In een eerder onderzoek bleek groepstherapie voor vrouwen met borstkanker positieve psychosociale effecten te hebben in vergelijking met een wachtlijstcontrole groep. Om na te gaan welke elementen in psychologische ... Lees meer