Therapiestudie borstkanker

In een eerder onderzoek bleek groepstherapie voor vrouwen met borstkanker positieve psychosociale effecten te hebben in vergelijking met een wachtlijstcontrole groep. Om na te gaan welke elementen in psychologische zorg helpend zijn, werd in een nieuw onderzoek groepstherapie vergeleken met een sociale steungroep.