SPIR VONC

Aanleiding

Het onderzoek SPIR VONC (Steun en insPIRatie door Verpleegkundigen in de curatieve ONCologie) is een vervolg op eerdere spiritualiteitsonderzoeken van het HDI.

Doel

Inzicht te krijgen in wat mensen die curatief behandeld zijn voor hun kanker belangrijk vinden en wat hen helpt bij het omgaan met hun ziekte. Ook willen we nagaan welke hulp en ondersteuning verpleegkundigen verlenen en hoe verpleegkundigen deze hulp en ondersteuning zelf ervaren.

Methode

Kwalitatief onderzoek d.m.v. interviews en afname vragenlijsten bij 80 mensen met kanker en bij 80 verpleegkundigen. In negen Nederlandse ziekenhuizen.

Onderzoekers

Dr. Marieke Groot, onderzoeker/verpleegkundige, Helen Dowling Instituut
Anne Ebenau, onderzoeksassistent, Helen Dowling Instituut

Projectleider

Dr. B. Garssen, Helen Dowling Instituut

Leden projectgroep

Prof. I.H.M. Borel Rinkes, Universitair Medisch Centrum Utrecht