SCHEMA: Voor wie is intensievere behandeling nodig?

Aanleiding

Kanker is ingrijpend en doet een groot beroep op de veerkracht van mensen. De diagnose en de medische behandeling kunnen zoveel impact hebben, dat deze leiden tot psychische klachten. Sommige mensen lopen meer risico dan anderen om ernstige psychische  klachten te ontwikkelen in reactie op de diagnose kanker. Waar dit aan ligt, is niet voldoende te verklaren door kenmerken van de kanker of de medische behandeling. Verondersteld wordt dat ook andere kenmerken een rol spelen, zoals hoe mensen met de ziekte omgaan. Hierover wilden we meer te weten komen in het onderzoek SCHEMA.

Doel

Met dit onderzoek willen we kennis krijgen over welke mensen een verhoogd risico hebben op ernstige psychische klachten bij kanker waarvoor intensievere behandeling nodig is. De uitkomst van het onderzoek wordt gepresenteerd aan behandelaren van het Helen Dowling Instituut (HDI), zodat zij relevante bevindingen over de invloed van schema’s op psychische problemen bij kanker kunnen meenemen in hun behandeling. De uitkomsten zijn daarnaast een vertrekpunt voor vervolgonderzoek.

Methode

We onderzoeken welke relatie er bestaat tussen enerzijds de opvattingen die mensen hadden lang voordat zij de diagnose kanker kregen (kortweg: schema’s), en anderzijds de ernst van hun psychische klachten bij kanker en de benodigde duur van hun psychologische behandeling. Daarom brengen we deze schema’s in kaart bij mensen die zich aanmelden voor behandeling bij ons.  Vervolgens gaan we onderzoeken of bepaalde schema’s samenhangen met de duur en intensiteit van deze behandeling.

Hoofdonderzoekers

Dr. Marije van der Lee, Helen Dowling Instituut
Drs. Irene de Vlaming, Helen Dowling Instituut