REFINE

Aanleiding

Zeker één op de drie patiënten met kanker heeft last van aanhoudende vermoeidheid. Zelfs lang nadat de behandeling succesvol is afgerond. Deze vermoeidheid heeft een grote invloed op het leven van de patiënt. De afgelopen jaren zijn er zeer uiteenlopende interventies ontwikkeld om chronische vermoeidheid na kanker te verminderen. Uit het onderzoek Fitter na Kanker is gebleken dat verschillende e-health interventies effectief zijn in het verminderen van chronische vermoeidheid na kanker. We weten echter nog onvoldoende welk type interventie, of welke combinatie, nu het beste werkt voor welke cliënt.

Doel

We willen kunnen voorspellen welke e-therapie, of combinatie van therapieën, het beste werkt voor welke cliënt. Er wordt hiermee op individueel niveau gekeken naar factoren die bepalen welke behandeling het best aansluit bij de cliënt. Zo hopen we bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen die kanker hebben gehad en last houden van ernstige vermoeidheid als gevolg van de ziekte.

Methode

We zullen eerst al eerder verzamelde data opnieuw analyseren, met nieuwe analysemethodes. Ook zullen we een kwalitatief onderzoek doen onder patiënten om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van chronisch ernstige vermoeidheid. Met deze resultaten zullen we een nieuw meetinstrument ontwikkelen, dat met hele korte vragen over het dagelijks leven een beeld geeft van zowel helpende als niet-helpende factoren. Hiermee kunnen we een precieze, op de cliënt afgestemde, behandeling opstellen.

Nieuws en publicaties

Uitvoerend onderzoekers

Dr. Marije Wolvers, Helen Dowling Instituut
Tom Bootsma, PhD student, Helen Dowling Instituut
Dr. Melanie Schellekens, Helen Dowling Instituut
Rosalie van Woezik, onderzoeksassistent, Helen Dowling Instituut

Hoofdonderzoekers

Prof. dr. Marije van der Lee, Helen Dowling Instituut
Dr. Angélique Cramer, Department of Methodology and Statistics, Tilburg University