Hoe kunnen we de partner betrekken bij de behandeling van vermoeidheid?

Uit onderzoek blijkt dat de partner invloed kan hebben op de vermoeidheidsklachten van de patiënt. Met COMPANION ontwikkelen we twee online interventies om de partner te betrekken bij de behandeling.

Aanleiding

Chronisch ernstige vermoeidheid kan het lastig maken het leven na kanker weer op te pakken. Het Helen Dowling Instituut (HDI) heeft eerder de effectiviteit aangetoond van twee interventies via internet: een Mindfulness-based cognitieve therapie (Minder Moe bij Kanker) en een interventie gericht op balans in activiteit (Activity Coach). Uit eerder onderzoek van UMC Groningen weten we dat de partner invloed kan hebben op de vermoeidheidsklachten van de patiënt. Met COMPANION gaan we onderzoeken hoe we beide interventies kunnen verbeteren door de partner op een zo goed mogelijke manier te betrekken bij de behandeling.

Doel

In het project ontwikkelen we twee interventies om patiënt en partner te helpen bij het omgaan met ernstige vermoeidheid na kanker. Dit kan bijdragen aan het verminderen van de vermoeidheid bij de patiënt en het verbeteren van het welzijn bij zowel patiënt als partner. COMPANION is een afkorting voor Couple Online Mindfulness Intervention and Online Physical Activity InterventION.

Methode

Allereerst gaan we aan de hand van interviews en vragenlijsten bij patiënten en partners onderzoeken op wat voor manier zij de partner willen betrekken bij de behandeling. Aan de hand van interviews met therapeuten bekijken we vervolgens hoe we in deze behoeftes kunnen voorzien binnen de interventies. Nadat we beide interventies hebben ontwikkeld, gaan we testen of deze behulpzaam zijn in het verminderen van de vermoeidheid van de patiënt en het verbeteren van het welzijn van patiënt en partner.

Het COMPANION onderzoek wordt vanuit het HDI uitgevoerd door dr. Melanie Schellekens en prof. dr. Marije van der Lee. Vanuit het UMC Groningen zijn prof. dr. Mariët Hagedoorn, dr. Fabiola Müller en dr. Marrit Tuinman als onderzoekers betrokken Voor de uitvoering van het onderzoek werken zij samen met Ziekenhuisgroep Twente, Sint Antionius Ziekenhuis, PMI Rembrandt Fysiotherapie, Roessingh Research and Development en Karify. Ook is de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) betrokken bij het onderzoek.