Fitter na Kanker

Aanleiding

Zeker één op de vier patiënten met kanker heeft last van aanhoudende vermoeidheid. Zelfs lang nadat de behandeling succesvol is afgerond. Deze vermoeidheid heeft een grote invloed op het leven van de patiënt.

Het kan dagelijkse bezigheden enorm beperken en re-integratie frustreren. Er zijn werkzame therapieën beschikbaar die ook via internet (e-therapie) te volgen zijn.

Doel

We willen kunnen voorspellen voor wie welke e-therapie het beste werkt. Zo hopen we bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van een grote groep mensen. Mensen die kanker hebben gehad en last houden van ernstige vermoeidheid.

Methode

We zullen landelijk 330 mensen werven die na kanker last houden van chronische vermoeidheid. Mensen kunnen zich online aanmelden. Ze worden, wanneer ze in het onderzoek passen, gerandomiseerd naar therapie 1, therapie 2 of een controleconditie.

Door middel van vragenlijsten wordt onder andere de vermoeidheid, het welbevinden en de slaapkwaliteit gemeten.

Resultaten

Het doel van de studie Fitter na Kanker was te onderzoeken of twee online interventies effectief zijn in het verminderen van vermoeidheid. Het ging hierbij om een interventie begeleid door een psycholoog en een interventie begeleid door een fysiotherapeut. De interventies werden vergeleken met een minimale interventie waarbij mensen beperkte informatie over vermoeidheid en kanker ontvingen via e-mail. Uit de studie blijkt dat beide online interventies succesvol zijn en bijdragen aan het verminderen van vermoeidheid bij kanker, meer dan de minimale interventie. Bruggeman-Everts onderzocht in haar onderdeel van het onderzoek wat ervoor zorgde dat beide online behandelingen effectief bleken. Haar onderzoek laat zien dat het gevoel van controle over de vermoeidheid – in hoeverre je denkt de vermoeidheid te kunnen veranderen – het werkingsmechanisme is. Bruggeman-Everts verklaart: “Deelname aan een van de behandelingen geeft mensen handvatten om anders om te gaan met vermoeidheid. Denk aan het inplannen van rustmomenten en inzicht krijgen in grenzen en valkuilen. Dit versterkt het gevoel van controle en leidt uiteindelijk tot minder vermoeidheid.”

Lees een uitgebreid artikel over de resultaten van het Fitter na Kanker onderzoek

Nieuws en publicaties

Onderzoekers

Fieke Bruggeman-Everts, MSc., psycholoog/AIO, Helen Dowling Instituut
Marije Wolvers, MSc., bewegingswetenschapper/AIO, Roessingh Research and Development en Helen Dowling Instituut

Projectleiders

Dr. M.L. van der Lee, psycholoog, hoofd wetenschappelijk onderzoek, Helen Dowling Instituut
Prof. M. Vollenbroek, bewegingswetenschapper, Roessingh Research and Development /Universiteit Twente