BeMind

BeMind studie Helen Dowling Instituut

Aanleiding

BeMind was een landelijk onderzoek naar mindfulness bij kanker. Het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness voerde dit onderzoek uit in samenwerking met het Helen Dowling Instituut en drie andere instellingen voor gespecialiseerde psycho-oncologie in Nederland. Een kwart van alle mensen met kanker heeft psychische klachten waarvoor psycho-oncologische zorg wenselijk is. Mindfulness-based cognititieve therapie kan hen helpen. Deze therapie wordt ook online gegeven. Er is echter nog beperkt inzicht in welke vorm van therapie het beste bij wie werkt en hoe het zit met kosteneffectiviteit.

Doel

Vaststellen wat de klinische- en kosteneffectiviteit van online mindfulness-based cognitieve therapie is bij angst en somberheidsklachten bij kanker, vergeleken met gebruikelijke zorg bij deze klachten.

Deelnemende partijen

Het onderzoek is uitgevoerd in de vier instellingen voor gespecialiseerde psycho-oncologie in Nederland: Helen Dowling Instituut, Behouden Huys, Ingeborg Douwes Centrum en De Vruchtenburg. Het onderzoek werd daarnaast ook uitgevoerd in het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness in Nijmegen.

Resultaten

Voor de resultaten van het BeMind onderzoek verwijzen we naar onderstaande nieuwsberichten en publicaties:

Uitvoerend onderzoekers

Drs. Félix Compen, psycholoog en promovendus, Radboudumc
Drs. Else Bisseling, psychiater en promovendus, Helen Dowling Instituut

Hoofdonderzoekers

Dr. Marije van der Lee, Helen Dowling Instituut
Prof. dr. Anne Speckens, Radboud Universitair Centrum voor Mindfulness