Angst voor terugkeer van kanker: BLANKET-studie

Aanleiding

Een derde van mensen die kanker hebben gehad, lijdt onder de angst dat kanker terug kan komen. Wanneer deze angst te groot is kan dat leiden tot ernstige beperking van het dagelijks leven en ongewenst zorggebruik. Gelukkig bestaan er effectieve behandelingen specifiek gericht op het omgaan met en verminderen van angst voor terugkeer van kanker. Het eerdere CAREST onderzoek van het HDI wees uit dat deze online behandelingen onvoldoende effectief zijn als ze niet begeleid worden door een hulpverlener. Er zijn echter onvoldoende hulpverleners die geschoold zijn in deze behandeling. In de kankerzorg spelen de huisarts en praktijkondersteuner geestelijk gezondheidszorg (POH-GGZ) een steeds grotere rol. Zij zijn echter vaak niet bekend met de behandelmogelijkheden en niet altijd getraind in het behandelen van de specifieke angst voor terugkeer van kanker.

Doel

Onderzoeken of begeleiding vanuit de huisartspraktijk patiënten kan helpen met angst voor terugkeer van kanker.

Methode

Het onderzoeksproject is opgebouwd rond een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) waarbij zowel kwantitatief (in cijfers) als kwalitatief (met interviews) geëvalueerd wordt.

Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van de nieuwe behandelwijze is op zorggebruik en zorgkosten en wordt middels interviews uitgezocht wat de ervaren meerwaarde is van de behandeling volgens de behandelde populatie, de getrainde POH-GGZ en de betrokken huisarts.

Deelnemende partijen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Helen Dowling Instituut in samenwerking met de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum (UMC Utrecht).

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Yvonne Luigjes: yluigjes@hdi.nl / 030 – 252 40 20.

Hoofdonderzoekers

Prof. dr. Marije van der Lee, Helen Dowling Instituut
Dr. Charles Helsper, Julius Centrum, UMC Utrecht
Dr. Niek de Wit, Julius Centrum, UMC Utrecht
Drs. Yvonne Luigjes, Helen Dowling Instituut