Angst voor terugkeer van kanker: BLANKET-studie

Logo KWF

Aanleiding

Een derde van mensen die kanker hebben gehad, lijdt onder de angst dat kanker terug kan komen. Wanneer deze angst te groot is kan dat leiden tot ernstige beperking van het dagelijks leven en ongewenst zorggebruik. Gelukkig bestaan er effectieve behandelingen specifiek gericht op het omgaan met en verminderen van angst voor terugkeer van kanker, maar er zijn onvoldoende hulpverleners die geschoold zijn in deze behandeling. In de kankerzorg spelen de huisarts en praktijkondersteuner geestelijk gezondheidszorg (POH-GGZ) een steeds grotere rol. Zij zijn echter vaak niet bekend met de behandelmogelijkheden en niet altijd getraind in het behandelen van de specifieke angst voor terugkeer van kanker.

Doel

De POH-GGZ en de huisarts adequate training bieden en onderzoeken of dit de patiënten helpt hun angst beter te hanteren.

Methode

De primaire onderzoeksvraag is: Wat is het effect van behandeling van patiënten met angst voor terugkeer van kanker (ATK), door een POH-GGZ die een specifieke training heeft ondergaan, op de mate van angst voor terugkeer en Invloed op het dagelijks leven (“distress”), in vergelijking met de gebruikelijke zorg bij angst na kanker? Het onderzoeksproject is opgebouwd rond een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) waarbij zowel kwantitatief (in cijfers) als kwalitatief (met interviews) geëvalueerd wordt.

Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van de nieuwe behandelwijze is op zorggebruik en zorgkosten en wordt middels interviews uitgezocht wat de ervaren meerwaarde is van de behandeling volgens de behandelde populatie, de getrainde POH-GGZ en de betrokken huisarts. De POH-GGZ en daaraan gekoppelde huisartsen van de praktijken die in de interventie-arm zijn geloot, worden getraind. Deze training behandelt de achtergronden, effectieve coping-mechanismen en behandelstrategieën bij ATK, met als focuspunten: normalisatie, psycho-educatie en verbeteren van zelfmanagement.  Vervolgens worden de verschillen in uitkomsten gedurende het onderzoek in kaart gebracht. Ten slotte wordt aan de controlegroep (POH-GGZ en huisartsen) aan het einde van het project ook de training aangeboden.

Deelnemende partijen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Helen Dowling Instituut in samenwerking met de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum (UMC Utrecht).

Deelnemen als huisartsenpraktijk?

Wilt u als huisartsenpraktijk deelnemen aan de BLANKET-studie? Deelname aan eventuele training is geaccrediteerd en u ontvangt een vergoeding voor de tijd die u besteedt aan het zoeken van patiënten. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Yvonne Luigjes: yluigjes@hdi.nl / 030 – 252 40 20. Of lees meer over deelname via deze brief aan huisartsen.

Hoofdonderzoekers

Dr. Marije van der Lee, Helen Dowling Instituut
Dr. Charles Helsper, Julius Centrum, UMC Utrecht
Dr. Niek de Wit, Julius Centrum, UMC Utrecht
Drs. Yvonne Luigjes, Helen Dowling Instituut