Onze onderzoeksafdeling is erop gericht een concrete bijdrage te leveren aan de psychologische zorg aan mensen met kanker. De meeste onderzoeksprojecten zijn daarom evaluaties of effectstudies van bepaalde zorgvormen.

Lopend onderzoek

IMPRESS: Veerkracht versterken

Veerkracht versterken van mensen met uitgezaaide kanker die behandeld worden met immunotherapie of doelgerichte therapie. Voorheen leidde een diagnose uitgezaaide melanoom of longkanker snel tot ziekteprogressie en overlijden. Met de invoering van immunotherapie en doelgerichte therapie, hebben veel patiënten een ... Lees meer

Lopend onderzoek

PARTNR

Kanker maakt vaak moe, soms extreem moe. PARTNR richt zich op de aanpak van vermoeidheid bij vrouwen met borstkanker. Vermoeidheid is een veelgehoorde klacht bij mensen met (borst)kanker. Aan deze vermoeidheid kun je wat doen, alleen wat voor wie werkt hangt af van meerdere factoren. Met PARTNR willen we dit in kaart ... Lees meer

Lopend onderzoek

Hoe kunnen we de partner betrekken bij de behandeling van vermoeidheid?

Uit onderzoek blijkt dat de partner invloed kan hebben op de vermoeidheidsklachten van de patiënt. Met COMPANION ontwikkelen we twee online interventies om de partner te betrekken bij de behandeling. Chronisch ernstige vermoeidheid kan het lastig maken het leven na kanker weer op te pakken. Het Helen Dowling Instituut ... Lees meer

Lopend onderzoek

SCHEMA: Voor wie is intensievere behandeling nodig?

Met dit onderzoek willen we kennis krijgen over welke mensen een verhoogd risico hebben op ernstige psychische klachten bij kanker waarvoor intensievere behandeling nodig is. Lees meer

Lopend onderzoek

Angst voor terugkeer van kanker: BLANKET-studie

Met dit onderzoek willen we huisartsen en POH-GGZ trainen in het signaleren en behandelen van angst voor terugkeer van kanker, en nagaan of dit de patiënt helpt bij vermindering van angstklachten. Lees meer

Alle lopende onderzoeken

Afgerond onderzoek

BeMind

Met het onderzoek BeMind onderzochten we in samenwerking met het Radboudumc de klinische- en kosteneffectiviteit van online mindfulness-based cognitieve therapie bij angst en somberheidsklachten bij kanker, vergeleken met gebruikelijke zorg bij deze klachten. Lees meer

Afgerond onderzoek

Fitter na Kanker

Met het onderzoek Fitter na Kanker willen we kunnen voorspellen bij welke patiënt welke e-therapie het beste werkt. Zo hopen we bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van een grote groep vermoeide patiënten. Lees meer

Afgerond onderzoek

Minder Angst na Kanker

Met het onderzoek Minder angst na kanker willen we de kosteneffectiviteit van onze online zelfhulp “Minder angst bij kanker” bepalen. Lees meer

Afgerond onderzoek

SPIR VONC

Met het onderzoek SPIR VONC willen we inzicht krijgen in wat mensen die curatief behandeld zijn voor hun kanker belangrijk vinden en wat hen helpt bij het omgaan met hun ziekte. Ook willen we nagaan welke hulp en ondersteuning verpleegkundigen verlenen en hoe verpleegkundigen deze hulp en ondersteuning zelf ervaren. Lees meer