Marije is bewegingswetenschapper en sinds 2012 betrokken bij het HDI. Haar promotieonderzoek was onderdeel van een HDI-project dat zich richtte op het verminderen van ernstige vermoeidheid na kanker. Zij onderzocht daarin de werking en effectiviteit van een online beweeginterventie. In haar huidige werk zet ze dat onderzoek voort door zich te verdiepen in interacties tussen symptomen bij ernstige vermoeidheid na kanker om interventies verder te optimaliseren.

Mijn publicaties / my publications