De ziekte kanker en alles wat ermee samenhangt is erg ingrijpend. Voor jezelf en jouw naasten. Het is vaak moeilijk de draad weer op te pakken, ook wanneer de vooruitzichten goed zijn. Het Helen Dowling Instituut helpt jou en jouw naasten met het leven met kanker. Wij helpen jou met klachten als ernstige angst, vermoeidheid, somberheid, spanning en verdriet. Onze behandelingen worden vergoed via de basisverzekering.
Hoe meld ik me aan?

Wanneer hulp zoeken?

Het is belangrijk jezelf de tijd te gunnen voor het verwerken van wat je is overkomen en voor het opnieuw inrichten van jouw leven. Emotioneel herstel verloopt trapsgewijs en nooit in een rechte lijn. Na een periode van verbetering kan een terugval komen. Dat is normaal.

De ziekte heeft vaak lichamelijke gevolgen als vermoeidheid, uiterlijke veranderingen en gevolgen voor seksualiteit. Ook kunnen reacties en gevoelens te lang en sterk aanwezig blijven en jouw dagelijks leven belemmeren. Dat kan een reden zijn om hulp te zoeken. Het Helen Dowling Institut biedt hulp bij het leven met kanker. Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor jou en eventueel jouw naasten kunnen betekenen.

 

Angst bij kanker | Angst voor terugkeer van kanker | Depressie bij kanker | Hulp bij kanker | Kanker begeleiding | Kanker en vermoeidheid | Kankerfonds Kanker onderzoek | Kanker therapie | Ongeneeslijk ziek | Stichting tegen kanker | Verlies door kanker | Werken na kanker