Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op deze pagina vind je het kwaliteitsstatuut van het HDI en andere relevante documentatie.

Algemene voorwaarden

Cliënten dienen met deze voorwaarden akkoord te gaan voordat de behandeling van start gaat.
Download hier onze algemene leveringsvoorwaarden voor cliënten.

Kwaliteitsstatuut

Download hier ons kwaliteitsstatuut.*

* Wanneer je dit bestand via telefoon/tablet opent, kan hij een leeg pdf-bestand tonen. Hier is helaas niets aan te doen. Via de computer is het ingevulde bestand wel goed leesbaar.

Statuut Zorgprofessionals

Download hier ons statuut zorgprofessionals.

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Bij alle behandelingen volgt het Helen Dowling Instituut de gangbare richtlijnen en zorgstandaarden. Een overzicht:

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen.

Klachten en geschillen

Wij proberen je altijd zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je ontevreden bent. Over hoe je te woord bent gestaan, over de werkwijze of over je behandeling of behandelaar. Bespreek dit met je therapeut of, als je dat niet wilt, met de teamleider Patiëntenzorg van de HDI-locatie waar jij zorgt ontvangt.

Je kunt ook contact opnemen met onze directeur zorg, Anette Pet. Zij is onze interne klachtenfunctionaris voor alle locaties. Zij kan samen met je kijken wat er precies aan de hand is en wat een mogelijke oplossing zou zijn. Je kunt haar bereiken via het algemeen telefoonnummer van het HDI: 030-2524020 of via apet@hdi.nl.

Als je er met de interne klachtenfunctionaris niet uitkomt, is er sprake van een geschil. Je kunt dan terecht bij De Geschillencommissie.