Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op deze pagina vindt u het kwaliteitsstatuut van het HDI en andere relevante documentatie.

Algemene voorwaarden

Hier kunt u de algemene voorwaarden voor cliënten van het Helen Dowling Instituut downloaden. Cliënten dienen met deze voorwaarden akkoord te gaan voordat de behandeling van start gaat.

Algemene leveringsvoorwaarden

Kwaliteitsstatuut

Hier kunt u het Kwaliteitsstatuut van het Helen Dowling Instituut downloaden*.

Kwaliteitsstatuut

* Wanneer u dit bestand via uw telefoon/tablet opent, kan hij een leeg pdf bestand voorvertonen. Hier is helaas niets aan te doen. Via uw computer is het ingevulde bestand wel goed leesbaar.

Statuut Zorgprofessionals

Hier kunt u het statuut Zorgprofessionals van het Helen Dowling Instituut downloaden.

Professioneel statuut

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Bij alle behandelingen volgt het Helen Dowling Instituut de gangbare richtlijnen en zorgstandaarden. Een overzicht van zorgstandaarden, modules en richtlijnen van waaruit wij werken is te vinden via onderstaande link.

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Klachten en geschillen

Wij proberen je altijd zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je ontevreden bent. Over hoe je te woord bent gestaan, over de werkwijze of over je behandeling of behandelaar. Bespreek dit met je therapeut, of als je dat niet wilt, met de teamleider Patiëntenzorg of met de interne klachtenfunctionaris.

De directeur Zorg, Anette Pet is onze interne klachtenfunctionaris voor alle locaties. Zij kan samen met je kijken wat er precies aan de hand is en wat een mogelijke oplossing zou zijn. Je kunt haar bereiken via het algemeen telefoonnummer van het HDI:  030-2524020 of via apet@hdi.nl.

Als je er niet met de interne klachtenfunctionaris uitkomt is er sprake van een geschil. Je kunt dan terecht bij de De Geschillencommissie. De Geschillencommissie is bereikbaar via Postbus 90600 2509 LP Den Haag of via hun website.

De Geschillencommissie