Kanker is ingrijpend. De ziekte slaat vaak in als een bom en verstoort het evenwicht. Het kan vragen, gedachten en gevoelens oproepen waarmee je jezelf geen raad weet. Ook voor jouw gezin, partner of familieleden kan kanker zoveel impact hebben dat het leidt tot psychische klachten. Therapie bij kanker kan je helpen om te gaan met de nieuwe levenssituatie. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
HOE MELD IK ME AAN?

Kankertherapie, voor wie?

De therapie van het Helen Dowling Instituut is er voor mensen met kanker en hun naasten. Onze therapie kan je helpen de kanker emotioneel te verwerken. Dat doen wij door het bieden van de best bewezen psychologische zorg, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van deskundigheidsbevordering aan professionals binnen de oncologie.

Wat houdt onze zorg in?

Het Helen Dowling Instituut biedt verschillende soorten behandelingen aan: individuele therapie, internettherapie, relatietherapie, gezinstherapie en groepstherapie. Er wordt altijd gekeken welke kankertherapie het beste is voor jou, welke het beste aansluit bij jouw wensen en behoeften. Dit wordt afgestemd in het intakegesprek met een van onze therapeuten.

 

Angst bij kanker | Angst voor terugkeer van kanker | Depressie bij kanker | Hulp bij kanker | Kanker begeleiding | Kanker en vermoeidheid | Kankerfonds Kanker onderzoek | Leven met kanker | Ongeneeslijk ziek | Stichting tegen kanker | Verlies door kanker | Werken na kanker