Onderzoek naar kanker is van grote waarde. Het Helen Dowling Instituut voert daarom wetenschappelijk onderzoek uit waarmee we een concrete bijdrage willen leveren aan psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Met dit  kankeronderzoek willen we bereiken dat de psycho-oncologische zorg nog beter toegankelijk wordt en optimaal aansluit bij de cliënt. Je kunt verder onderzoek mogelijk maken door ons financieel te steunen.
Maak onderzoek mogelijk

Waarom kankeronderzoek?

Kankeronderzoek draagt bij aan de kwaliteit van de psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Door evaluaties en effectstudies van bepaalde zorgvormen uit te voeren krijgen we inzicht in de huidige kwaliteit van onze zorg en hoe wij deze kunnen verbeteren.

Onderzoek van HDI

Het wetenschappelijk onderzoek van het HDI is erop gericht een concrete bijdrage te leveren aan de verbetering van hulpverlening aan mensen met kanker. Onderzoek is het geweten van ons instituut. De resultaten van het onderzoek helpen bij het geven van optimale zorg. Bekijk onze lopende en afgeronde onderzoeken.

 

Angst bij kanker | Angst voor terugkeer van kanker | Depressie bij kanker | Hulp bij kanker | Kanker begeleiding | Kanker en vermoeidheid | Kankerfonds Kanker therapie | Leven met kanker | Ongeneeslijk ziek | Stichting tegen kanker | Verlies door kanker | Werken na kanker