Het Helen Dowling Instituut is een kankerfonds. Wij helpen jaarlijks meer dan 2.100 mensen met kanker én hun naasten de ziekte emotioneel te verwerken. Daarnaast voeren wij als kankerfonds ook wetenschappelijk onderzoek uit. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar de hoge kwaliteit die wij bieden kost meer dan we van de zorgverzekeraars ontvangen. Om ons werk te kunnen voortzetten is jouw steun onmisbaar.
Steun ons

Waarom steunen?

Zonder jouw donaties kunnen wij als kankerfonds ons werk niet doen. Hoewel onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zijn deze vergoedingen te laag om alle 2.100 cliënten per jaar te kunnen helpen. Daarom is elke gift voor ons van grote waarde. Help mee om psychologische zorg bij kanker te laten blijven bestaan.

Er zijn diverse manieren om ons te steunen. Door het doen van een donatie, door het HDI op te nemen in jouw testament, door een schenking in natura of door sponsoring. Elke vorm van steun kan ons helpen onze activiteiten als kankerfonds door te zetten. Jouw gift aan het kankerfonds HDI is fiscaal aftrekbaar: het totale bedrag dat je in één kalenderjaar doneert, tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen, is aftrekbaar. Als je jouw gift voor minimaal 5 jaar vastlegt met een periodieke schenking, is jouw gift in alle gevallen aftrekbaar van de belasting.

 

Angst bij kanker | Angst voor terugkeer van kanker | Depressie bij kanker | Hulp bij kanker | Kanker begeleiding | Kankerfonds Kanker onderzoek | Kanker therapie | Leven met kanker | Ongeneeslijk ziek | Stichting tegen kanker | Verlies door kanker | Werken na kanker