De Nederlandse versie van de Freiburg Mindfulness Inventory (FMI-NL) is een meetinstrument voor mindfulness vaardigheden, die bruikbaar is in de klinische praktijk bij mensen met lichamelijke aandoeningen. De FMI is door ons vertaald en gevalideerd. De vragen, subschalen en opmaak zijn vergelijkbaar met de oorspronkelijke Duitse versie.

Samenvattend kan worden gesteld dat de FMI-NL een betrouwbaar en valide meetinstrument is naar angst voor terugkeer van kanker. Het bevat 14 vragen die worden gescoord van 1 (zelden) tot 4 (bijna altijd). De vragenlijst bestaat uit twee subschalen: aandacht bij ervaringen van het huidige moment en een accepterende houding ten opzichte van ervaringen.

Download de Freiburg Mindfulness Inventory – Nederlandse versie

Referenties

Walach, H., Buchheld, N., Buttenmüller, V., Kleinknecht, N., & Schmidt, S. (2006). Measuring mindfulness-the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI). Personality and Individual Differences, 40, 1543-1555. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.11.025.

Bruggeman-Everts, F. Z., Van der Lee, M. L., Van ‘t Hooft, E. F. M., & Nyklíček, I. (2017).

Validation of the Dutch Freiburg Mindfulness Inventory in Patients With Medical Illness.

SAGE Open, 7(2), 215824401770593. https://doi.org/10.1177/2158244017705936