De Nederlandse versie van de Fear of Cancer Recurrence Inventory (FCRI-NL) is een meetinstrument voor angst voor terugkeer van kanker, die ook bruikbaar is in de klinische praktijk. De FCRI is door onze onderzoekers vertaald en gevalideerd. De vragen, subschalen en opmaak zijn vergelijkbaar met de oorspronkelijke Canadese versie.

Samenvattend kan worden gesteld dat de FCRI-NL een betrouwbaar en valide meetinstrument is naar angst voor terugkeer van kanker. Het bevat 42 vragen die worden gescoord van 0 (nooit) tot 4 (altijd). De vragenlijst bestaat uit zeven subschalen: triggers, ernst van angst voor terugkeer, psychische klachten, functioneren, beperkingen, inzicht, bevestiging en strategieën voor coping. De validatiestudie laat zien dat de scores van de subschalen betrouwbaarder zijn dan de totaalscore van de hele vragenlijst. We raden je daarom aan bij de interpretatie te richten op de verschillende subschalen en niet de totaalscore.

Download de Fear of Cancer Recurrence Inventory

Referenties

Simard, S. & Savard, J. (2009) Fear of Cancer Recurrence Inventory: development and initial validation of a multidimensional measure of fear of cancer recurrence, Supportive Care in Cancer, 17 (3), 241–251, http://dx.doi.org/10.1007/s00520-008-0444-y.

van Helmondt, S. J., van der Lee, M. L., & de Vries, J. (2017). Translation and validation of the Dutch version of the Fear of Cancer Recurrence Inventory (FCRI-NL). Journal of Psychosomatic Research, 102(August), 21–28.