Als je weet dat je niet meer beter wordt komt er heel wat op je af. Het kan fijn zijn om met lotgenoten van gedachten te wisselen. Hoe ga je om met de dreiging van het einde van het leven? Waar haal je kracht uit? Hoe ga je om met afscheid van je gezondheid en je dierbaren?

De basis van deze groep is herkenning en verbondenheid. Iedereen in de groep staat voor de opgave een eigen weg te zoeken in deze periode en er – ondanks moeilijkheden – toch ook een goede tijd van te maken. Er is ruimte voor gevoelens van hoop en wanhoop, troost en verdriet, zingeving en voor wat nog gelukkig maakt.

Loslaten en uitvinden wat belangrijk is

De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en het bespreken van de verwachtingen van de therapie. Thema’s die aan de orde komen in de groep zijn:

  • het loslaten van werk, gezondheid, dierbaren en dergelijke
  • wat is in deze periode (nog, of: juist) belangrijk voor je?
  • de zin van het leven
  • waar zie je tegenop / waar ben je bang voor?
  • bronnen van kracht
  • een bijeenkomst met partners
  • en andere thema’s, die we tijdens onze eerste bijeenkomst zullen inventariseren

Zeven bijeenkomsten

De thema’s en de precieze invulling daarvan worden afgestemd op de behoeften en vragen van de deelnemers. Er zijn zeven bijeenkomsten van twee uur. De groep zal bestaan uit 4-8 deelnemers en wordt begeleid door een therapeut van het Helen Dowling Instituut (HDI).

Interesse?

Heb je interesse in deelname aan deze groepstherapie? Bespreek dit met je eigen behandelaar van het HDI.