Ongeveer 25% van de mensen die kanker hebben gehad heeft ook na afloop van de kankerbehandeling langdurig last van ernstige vermoeidheidsklachten. Deze vermoeidheid wordt vaak als belemmerend ervaren. Ook voor partners kan deze vermoeidheid gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Er bestaan verschillende internetbehandelingen voor chronische vermoeidheid na kanker. Deze behandelingen richten zich echter alleen op de persoon die kanker heeft gehad, terwijl we uit onderzoek weten dat de rol van de partner ook van belang is.

Het doel

Het doel van de COMPANION-studie is om de behandeling voor vermoeidheid na kanker te verbeteren door de partners bij de behandeling te betrekken.

Opbouw studie

De COMPANION-studie bestaat uit twee fasen:

In fase 1 willen wij bestaande behandelingen voor vermoeidheid, Minder Moe bij kanker en een bewegingsbehandeling, aanpassen voor het gebruik door paren. Hiervoor zullen we eerst onderzoeken of mensen met chronische kankergerelateerde vermoeidheid behoefte hebben aan een behandeling gericht op paren en, zo ja, hoe zij zouden willen dat partners worden betrokken. Van partners willen we dat ook graag weten. Dit onderzoeken wij door middel van gesprekken (groepsgesprekken en individuele interviews) en een online vragenlijst onder mensen die kanker hebben gehad en hun partners.

Hierop volgt fase 2 van de COMPANION-studie. In een proefevaluatie zal worden onderzocht of het haalbaar is om de paarbehandelingen te volgen en of deze potentieel effectief zijn. De paren zullen vervolgens de gehele behandeling volgen. Dit kan vanuit huis. Kort voor start van de behandeling, en vier en acht maanden hierna vullen paren vragenlijsten in. Tevens houden paren vanaf één week vooraf tot één week na afloop van de behandeling een dagboek op de computer bij; beide partners beantwoorden om de drie dagen ‘s avonds hele korte online vragenlijsten. Enkele paren zullen na afloop van de behandeling gevraagd worden om aan groepsgesprekken deel te nemen. Met de gegevens van de vragenlijsten, het dagboek en de groepsgesprekken kunnen wij achterhalen of de behandelingen goed te volgen zijn, of zij effectief zijn en hoe zij werken. Daarna is het onderzoek afgerond.

Meedoen of meer weten?
Voor aanmelden of vragen kunt u terecht bij onderzoeker Sophie van Dongen of onderzoeksassistent Rosalie van Woezik van het HDI, via 030 252 4020 of onderzoek@hdi.nl.

Deelnemen

De COMPANION-studie wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.