Een onderzoek naar paarbehandelingen voor vermoeidheid bij kanker

Er bestaan verschillende internetbehandelingen voor chronische vermoeidheid na kanker. Uit onderzoek blijkt dat deze behandelingen helpen, maar niet iedereen houdt het vol, of heeft er baat bij.

In de COMPANION-studie onderzoeken we of en hoe we deze behandelingen kunnen verbeteren door hierbij ook partners van patiënten te betrekken, omdat uit onderzoek blijkt dat de rol van de partner van belang is. Op basis van die inzichten ontwikkelen we nieuwe internetbehandelingen waarmee we zowel patiënt als partner kunnen helpen bij het omgaan met chronische vermoeidheid na kanker. COMPANION is een afkorting voor couple online mindfulness intervention and online physical activity intervention.

Wie kan deelnemen?

De online vragenlijst is bedoeld voor mensen die kanker hebben gehad en last hebben (gehad) van ernstige vermoeidheidsklachten. De vragenlijst is ook bedoeld voor partners van deze mensen. U en uw partner komen in aanmerking voor deelname als:

  • U of uw partner minstens 3 maanden last heeft (gehad) van kankergerelateerde vermoeidheid.
  • U op dit moment een relatie heeft.
  • U beiden volwassen bent (minstens 18 jaar oud).

N.B. U hoeft niet allebei aan het onderzoek deel te nemen. Als één van u wilt meedoen, kan dat ook.

Wat houdt deelname in?

Wij zullen u vragen om éénmalig een online vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst zullen wij u vragen naar uw behoeftes en voorkeuren ten aanzien van de behandeling van vermoeidheid en de rol van de partner hierbij. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Via deze link kunt u deelnemen aan het onderzoek. Wij zullen u vervolgens eerst nog een keer vragen of u toestemming geeft voor uw deelname aan het onderzoek. Ook stellen wij u enkele korte vragen om te achterhalen of deelname voor u geschikt is. Het onderzoek is anoniem, dat wil zeggen dat door u verstrekte informatie niet naar u te herleiden zal zijn.

Meer informatie over de studie-opzet en de andere onderdelen van de COMPANION-studie vindt u hier.

Meedoen of meer weten?

Voor aanmelden of vragen kunt u terecht bij onderzoeker Sophie van Dongen of onderzoeksassistent Rosalie van Woezik van het HDI, via 030 252 4020 of onderzoek@hdi.nl.

Deelnemen

 

Het COMPANION-Projectteam

De COMPANION-studie is een samenwerking van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), sectie Gezondheidspsychologie en het Helen Dowling Instituut en wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Fabiola Müller is onderzoeker in de psycho-oncologie. In haar promotieproject ‘Vermoeidheid na darmkanker’ aan het UMCG heeft zij onderzocht hoe patiënten en hun partners in het dagelijks leven omgaan met vermoeidheidsklachten. Zij werkt nu als postdoc onderzoeker aan het UMCG, Amsterdam UMC en is Honorary Associate aan The University of Sydney. Fabiola wil met het haar onderzoek bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van kankerpatiënten en hun partners.

Melanie Schellekens is onderzoeker in de psycho-oncologie. Tijdens haar promotie bij het Radboudumc onderzocht ze de effecten van een mindfulness training bij mensen met longkanker en hun partners. Sinds 2017 werkt ze als postdoc onderzoeker bij het Helen Dowling Instituut. Daar doet ze onderzoek naar het personaliseren van behandeling van chronische vermoeidheid na kanker.

Marrit Tuinman is senior onderzoeker in de psycho-oncologie. Zij doet onderzoek naar de behoefte aan steun van kankerpatiënten en onderzoekt ook verschillen in aanpassing aan kanker tussen patiënten die wel of niet een partner hebben. Marrit was co-promotor bij het project ‘Vermoeidheid na darmkanker’ en heeft veel ervaring met onderzoek naar sociale relaties na kanker.

Marije van der Lee is GZ-psycholoog en hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Helen Dowling Instituut. Haar onderzoek focust zich op het personaliseren van psychologische zorg bij kanker en online therapie. Zij was principal investigator van ‘Fitter na kanker’ en is dat momenteel bij onder andere ‘Refine’ en ‘Blanket’.

Mariët Hagedoorn is hoofd van de afdeling Gezondheidspsychologie aan het UMCG en leidt daarnaast een onderzoekslijn naar dyadische coping bij uiteenlopende ziektes. Mariët was principal investigator bij het project ‘Vermoeidheid na darmkanker’ en heeft veel ervaring met (interventie-)onderzoek bij paren, eHealth en mantelzorg.

Sophie van Dongen werkt sinds juli 2020 als onderzoeker bij het HDI. Ze heeft een achtergrond in de epidemiologie en doet aan het Erasmus MC promotieonderzoek naar zelfmanagement en eigen regie van mensen met gevorderde kanker en palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Voor COMPANION zal ze zich de komende maanden onder andere bezighouden met het interviewen van mensen die voor chronische vermoeidheid na kanker behandeld zijn, hun partners en behandelaren.

Rosalie van Woezik werkt sinds juli 2017 als onderzoekassistent bij de afdeling  Wetenschappelijk Onderzoek van het Helen Dowling Instituut. Ze heeft een achtergrond in de psychologie en is betrokken bij verschillende projecten van het HDI waarbij ze assisteert bij het uitvoeren van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Tijdens het COMPANION-onderzoek zal ze zich vooral bezighouden met werving van proefpersonen, dataverwerking en data-analyse.

Marijke Tibosch werkt sinds 2019 voor het HDI als gezondheidszorgpsycholoog op locatie Arnhem. Hiervoor heeft zij jaren gewerkt in een academisch ziekenhuis als medisch psycholoog. In 2013 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar het psychosociaal welbevinden van patiënten met moeilijk behandelbaar astma en cystic fibrosis (taaislijmziekte).

Wike Seekles werkt sinds 2020 voor het HDI als onderzoeker.