De cliëntenraad van het HDI behartigt vanuit een onafhankelijke, kritische en betrokken positie de belangen van cliënten en heeft inspraak op het beleid van het HDI. Het doel van de cliëntenraad is bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in de door de cliënt gewenste richting.

Het HDI is wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen. Belangrijke rechten van de cliëntenraad zijn het adviesrecht, het recht op informatie en het recht op overleg.

De leden

De cliëntenraad van het HDI bestaat uit acht leden:

Aandachtspunten

De cliëntenraad komt minimaal drie keer per jaar bijeen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het management. Belangrijkste aandachtspunten zijn momenteel: wachtlijsten, vergoedingen, budgetplafonds zorgverzekeraars, toegankelijkheid van goede psychologische zorg voor iedereen. De belangrijkste informatiebronnen voor de cliëntenraad zijn de cliënten van het HDI. Daarnaast maakt de cliëntenraad gebruik van uitkomsten van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken en informatie over klachten.