Vragenlijsten

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het voor en na de behandeling met onze cliënten gaat en hoe tevreden men is over de verkregen zorg. We meten dat het hele jaar door. Op- en aanmerkingen gebruiken we om onze zorg te verbeteren. Elke cliënt vult een vragenlijst in voorafgaand aan de intake, na een aantal maanden en op het einde van de behandeling. Mensen die langer dan twaalf maanden in behandeling zijn, vullen daarnaast jaarlijks een vragenlijst in.

De behandelaar en de cliënt kunnen met behulp van de vragenlijsten het resultaat van de behandeling samen volgen. De vragenlijsten nemen we ook af om Zorgverzekeraars en de Inspectie voor Gezondheidszorg te voorzien van de door hen gevraagde informatie.

Stemmingsverbetering

In de intake- en evaluatievragenlijst wordt de stemming van de cliënt gemeten m.b.v. de HADS vragenlijst (Hospital Anxiety and Depression Scale). Het blijkt dat de stemming van de cliënt door de behandeling significant verbetert. Men is minder somber en minder angstig. Het behandeleffect is vergelijkbaar met dat bij andere ggz-instellingen.

Waardering

Onze cliënten waarderen de zorg met gemiddeld een 8,5. Praktisch unaniem zou men het HDI aanbevelen bij anderen.

Een van de cliënten schreef:

“Naar mijn mening is het Helen Dowling Instituut een parel in de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb veel meer baat bij de behandeling dan ik ooit had durven dromen.”

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten gesuggereerd op zorginhoudelijk en praktisch gebied. Deze worden allemaal bekeken en indien mogelijk geïmplementeerd om de kwaliteit van ons werk te verhogen.