Vragenlijst

Het HDI vindt het belangrijk om van onze cliënten te horen hoe zij onze zorg ervaren. Met jouw ervaringen kunnen we ervoor zorgen dat onze zorg nog beter aansluit bij je wensen. Daarom vragen we je aan het eind van je behandeling mee te werken aan het cliënttevredenheidsonderzoek. Je ontvangt een vragenlijst (CQI-Consumer Quality Index, ook wel GGZ-thermometer), die je ook anoniem kunt invullen. In dit geval worden de uitkomsten niet gedeeld met de behandelaren. Alle uitkomsten (anonieme en niet-anonieme) kunnen we gebruiken voor het verbeteren van onze zorg.

Tevredenheid behandeling 2018 (CQ-index)

Aan de hand van de CQ-index meten we de tevredenheid van cliënten over de behandeling bij het HDI. Het HDI scoorde in 2018 net als in 2017 gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer voor de behandeling.

 Onderdeel Score 2018
Bejegening (1-5) 4,9
Samen beslissen (1-5) 4,1
Uitvoering behandeling (1-5) 4,5
Bereikbaarheid (1-5) 4,7
Keuzevrijheid betrokkenheid naasten (1-5) 4,0
Informatie over bijwerkingen (1-5) 2,8
Bespreken resultaten vragenlijsten (1-5) 4,0
Rapportcijfer behandeling (1-10) 8,5

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het HDI gemiddeld 4,1 punten scoort op een schaal van 1 tot 5. Wat opvalt is dat veel cliënten aangeven niet geïnformeerd te zijn over mogelijke bijwerkingen van medicatie. In 2018 is de psychiatrische zorg van het HDI uitgebreid met een substantieel aantal uren, waardoor meer cliënten dan voorheen medicatie voorgeschreven hebben gekregen. Onze psychiaters bespreken standaard mogelijke bijwerkingen van de door hen voorgeschreven medicatie. Wij vermoeden dat verwarring over de aard van de medicatie hier een rol in speelt. Een groot deel van onze cliënten heeft immers een somatische ziekte, waarvoor hij/zij medicatie krijgt voorgeschreven. Het HDI heeft aangegeven bij de ontwikkelaar dat de formulering van deze vraag bij onze cliënten verwarring geeft.

Behandelresultaten: ROM

ROM (Routine Outcome Measurement) staat voor het meten van je klachten en welzijn voor, tijdens en aan het eind van uw behandeling. Dit doen we met vragenlijsten. Met ROM kunnen we het effect van je behandeling in de gaten houden. Zo kun je samen met je behandelaar de voortgang van je behandeling volgen. Als het nodig is, passen we in overleg met jou het behandelplan aan.  Op deze manier proberen wij je de zorg die bij jou past te bieden.

Met de ROM meten we stemming- en angstklachten met behulp van de HADS-vragenlijst (Hospital Anxiety and Depression Scale) en de SQ-48 (Symptom Questionnaire). De stemmings- en angstklachten daalden als gevolg van de behandeling gemiddeld van 24 naar 11 op de HADS vragenlijst (cijfers 2017). Dit betekent dat cliënten duidelijk minder somber en minder angstig zijn na de behandeling. Voor 2017 was dit behandeleffect vergelijkbaar met de uitkomsten van andere GGZ-instellingen. De cijfers over 2018 worden uiterlijk mei 2019 bekendgemaakt.

Zorgkaart Nederland

We horen graag wat je van onze zorgt vindt. Heb je op- of aanmerkingen op de behandeling of je behandelaar? Aarzel niet om dit aan je (regie)behandelaar te laten weten in een gesprek of via een e-mail. Ook op de website van Zorgkaart Nederland kun je (anoniem) jouw ervaringen delen. In 2018 gaven 26 cliënten van het HDI hun mening via deze website. De zorg op onze beide locaties werd gewaardeerd met een 9 gemiddeld.