Vragenlijst

We meten het hele jaar door de ervaringen van cliënten. Op- en aanmerkingen gebruiken we om onze zorg te verbeteren. Elke cliënt vult een vragenlijst in voorafgaand aan de intake, na een aantal maanden en aan het einde van de behandeling. Mensen die langer dan twaalf maanden in behandeling zijn, vullen daarnaast jaarlijks een vragenlijst in. De behandelaar en de cliënt kunnen met behulp van de vragenlijsten het resultaat van de behandeling samen volgen. De vragenlijsten nemen we ook af om Zorgverzekeraars en de Inspectie voor Gezondheidszorg te voorzien van de door hen gevraagde informatie.

Tevredenheid behandeling (CQ-index)

Aan de hand van de CQ-index meten we de tevredenheid over de behandeling en het percentage cliënten dat de gegeven behandeling de juiste aanpak vindt voor hun klachten. Onze scores:

 Onderdeel Score 2018
Bejegening (1-5) 4,9
Samen beslissen (1-5) 4,1
Uitvoering behandeling (1-5) 4,5
Bereikbaarheid (1-5) 4,7
Keuzevrijheid betrokkenheid naasten (1-5) 4,0
Informatie over bijwerkingen (1-5) 2,8
Bespreken resultaten vragenlijsten (1-5) 4,0
Rapportcijfer behandeling (1-10) 8,5

We zijn blij met de hoge tevredenheid van cliënten, die vergelijkbaar is met de cijfers uit 2017. Een belangrijk aandachtspunt voor 2019 is ‘informatie over bijwerkingen’.

Stemmingsverbetering

In de intake- en evaluatievragenlijst meten we ook de stemming van de cliënt met behulp van de HADS vragenlijst (Hospital Anxiety and Depression Scale) en de SQ-48 (Symptom Questionnaire). Het blijkt dat de stemming van de cliënt door de behandeling significant verbetert. Men is minder somber en minder angstig. Het behandeleffect is vergelijkbaar met dat bij andere ggz-instellingen.

Zorgkaart Nederland

Op de website van Zorgkaart Nederland kunnen cliënten hun opmerkingen en waardering voor de zorg anoniem plaatsen. In 2018 gaven 26 cliënten van het HDI hun mening via deze website. Zowel de locatie Arnhem als Bilthoven kreeg een 9 als gemiddeld cijfer.

Verbeterpunten

Verbeterpunten uit de vragenlijsten worden allemaal bekeken en indien mogelijk geïmplementeerd om de kwaliteit van ons werk te verhogen. De meest genoemde onvrede heeft te maken met de wachttijd voor de start van de behandeling. Verder is een belangrijk aandachtspunt ‘informatie over bijwerkingen’. Veel cliënten geven aan niet geïnformeerd te zijn over mogelijke bijwerkingen van medicatie. In 2018 is de psychiatrische zorg van het HDI uitgebreid met een substantieel aantal uren, waardoor meer cliënten dan voorheen medicatie voorgeschreven hebben gekregen. Onze psychiaters bespreken standaard mogelijke bijwerkingen van de door hen voorgeschreven medicatie. Wij vermoeden dat verwarring over de aard van de medicatie hier een rol in speelt. Een groot deel van onze cliënten heeft immers een somatische ziekte, waarvoor hij/zij medicatie krijgt voorgeschreven.