Vragenlijst

Het HDI vindt het belangrijk om van onze cliënten te horen hoe zij onze zorg ervaren. Met jouw ervaringen kunnen we ervoor zorgen dat onze zorg nog beter aansluit bij je wensen. Daarom vragen we je aan het eind van je behandeling mee te werken aan het cliënttevredenheidsonderzoek. Je ontvangt een vragenlijst (CQI-Consumer Quality Index, ook wel GGZ-thermometer), die je ook anoniem kunt invullen. In dit geval worden de uitkomsten niet gedeeld met de behandelaren. Alle uitkomsten (anonieme en niet-anonieme) kunnen we gebruiken voor het verbeteren van onze zorg.

Tevredenheid behandeling 2020 (CQ-index)

Aan de hand van de CQ-index meten we de tevredenheid van cliënten over de behandeling bij het HDI. Het HDI kreeg in 2020 een iets hoger rapportcijfer (8,7) dan in 2019 (8,6) voor de behandeling.

 Onderdeel
Score 2020
Score 2019
Bejegening (1-5) 4,9 4,9
Samen beslissen (1-5) 4,2 4,2
Uitvoering behandeling (1-5) 4,4 4,3
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4,8 4,7
Keuzevrijheid betrokkenheid naasten (1-5) 4,0 4,0
Informatie over bijwerkingen (1-5) 3,2 3,3
Bespreken resultaten vragenlijsten (1-5) 4,2 4,0
Rapportcijfer behandeling (1-10) 8,7 8,6

Onze cliënten geven ons elk jaar een goede tot uitstekende score op de verschillende onderdelen van de tevredenheidsvragenlijst die bij afronding van de behandeling wordt afgenomen. Wat opvalt is dat meerdere cliënten aangeven niet geïnformeerd te zijn over mogelijke bijwerkingen van medicatie. Onze psychiaters bespreken standaard mogelijke bijwerkingen van de door hen voorgeschreven medicatie. Wij vermoeden dat verwarring over de aard van de medicatie hier een rol in speelt. Een groot deel van onze cliënten heeft immers een somatische ziekte, waarvoor hij/zij medicatie krijgt voorgeschreven.

Behandelresultaten

ROM (Routine Outcome Measurement) staat voor het meten van je klachten en welzijn voor, tijdens en aan het eind van de behandeling. Dit doen we met vragenlijsten. Met ROM kunnen we het effect van je behandeling in de gaten houden. Zo kun je samen met je behandelaar de voortgang van je behandeling volgen. Als het nodig is, passen we in overleg met jou het behandelplan aan.  Op deze manier proberen wij je de zorg die bij jou past te bieden.

Met de ROM meten we stemmings- en angstklachten met behulp van de HADS-vragenlijst (Hospital Anxiety and Depression Scale) en de SQ-48 (Symptom Questionnaire). De stemmings- en angstklachten daalden als gevolg van de behandeling gemiddeld van 19 naar 12 op de HADS vragenlijst (cijfers 2020). Dit betekent dat cliënten duidelijk minder somber en minder angstig zijn na de behandeling.

Het is lastig om het behandelresultaat van het HDI te vergelijken met andere GGZ-instellingen. Sinds begin 2017 leveren we geen data meer aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) naar het advies van GGZ Nederland. Hopelijk komt er weer een dataportaal beschikbaar waarmee we onze gegevens kunnen vergelijken met landelijke gegevens uit de GGZ-sector.

Zorgkaart Nederland

We horen graag wat je van onze zorgt vindt. Heb je op- of aanmerkingen op de behandeling of je behandelaar? Aarzel niet om dit aan je (regie)behandelaar te laten weten in een gesprek of via een e-mail. Ook op de website van Zorgkaart Nederland kun je (anoniem) jouw ervaringen delen. In 2020 gaven 13 cliënten van het HDI hun mening via deze website. Onze zorg werd door hen gewaardeerd met een 9,4 gemiddeld.