Wij doen ons uiterste best om elk jaar contracten af te sluiten met alle zorgverzekeraars, zodat cliënten hun behandeling vergoed krijgen. Hieronder vind je een overzicht van verzekeraars waar wij een contract mee hebben. Zonder contract kom je mogelijk nog in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding, afhankelijk van je polis. Daar lees je meer over bij niet-gecontracteerde zorg.

Verzekerde zorg

Voor mensen die een verwijzing hebben en verzekerd zijn bij een gecontracteerde zorgverzekeraar (zie hieronder) wordt de behandeling vergoed. Wel is het wettelijke en eventuele aanvullende eigen risico van toepassing. Voor het bedrag dat binnen je eigen risico valt, stuurt de zorgverzekeraar jou een factuur. Wij adviseren je om bij je zorgverzekeraar te controleren of de behandeling onder de polisvoorwaarden valt. Dit kan via polisvoorwaardenonline.nl.

Let op: wijziging! In 2021 sturen wij nog een factuur naar je verzekeraar voor de behandelingen die je in tot dan toe hebt gehad. Per 1 januari 2022 factureren wij per afspraak, dit is een wettelijke eis voor de geestelijke gezondheidszorg die ingaat in het nieuwe jaar.

Status verzekeringscontracten 2022

 

Verzekeraar Contract 2021 Contract 2022
ASR Ja Ja
Caresq Ja Ja
CZ* Ja Ja
DSW Ja Ja
Eno Ja In onderhandeling
Menzis Ja ja
ONVZ Ja Ja
VGZ Ja Ja
Zilveren Kruis/Achmea Ja In onderhandeling
Zorg en Zekerheid Ja In onderhandeling

Niet-gecontracteerde zorg

Ben je niet verzekerd bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, maar bij een andere zorgverzekeraar? Als je een restitutiepolis hebt wordt alsnog de gehele behandeling 100% vergoed. Heb je geen restitutiepolis dan krijg je de behandeling waarschijnlijk deels vergoed. Hoe hoog dit is, is per verzekeraar en per polis verschillend. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Hebben wij geen contract met je verzekeraar dan krijg je als cliënt een factuur van het HDI, die je zelf betaalt en achteraf declareert bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en zorgverzekering wordt deze behandeling dan deels vergoed. Wij hanteren bij onze facturen de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld.

Neem voor meer informatie over de kosten contact met ons op.