Tijdens een telefonische intake wordt een inschatting gemaakt of jeklachten binnen de verzekerde zorg vallen. De kosten hiervan worden gefactureerd aan en vergoed door je basisverzekering. Ook als blijkt dat je klachten niet binnen de verzekerde zorg vallen en er geen behandeling na de (telefonische) intake volgt. Het tarief voor de aan jou bestede tijd in het (telefonisch) intakegesprek bij het HDI is bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en telt mee bij het aanspreken van je eigen risico.

Verzekerde zorg

Voor onze zorg is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wanneer de verwijzing voldoet aan de wettelijke eisen, betekent dit dat je behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Het wettelijke eigen risico is van toepassing en eventueel aanvullend eigen risico als je dat met je zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor het bedrag dat binnen je eigen risico valt stuurt je zorgverzekeraar jou een factuur. Wij adviseren je om bij je zorgverzekeraar te controleren of de behandeling onder de polisvoorwaarden valt. Dit kan op www.polisvoorwaardenonline.nl.

Let op! Je hoeft het HDI dus niet te betalen voor de zorg, maar de behandeling door het HDI telt wel mee bij het aanspreken van uw (verplicht) eigen risico. Wij factureren de kosten aan je zorgverzekeraar na afsluiting van het zorgtraject. Of uiterlijk 365 dagen na het begin van het traject.

 

Onverzekerde zorg

Als je klachten niet onder de basisverzekering vallen krijg je dit vooraf -zonder kosten- te horen in een telefonisch adviesgesprek. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan hulp bij een aanpassingsstoornis, als er sprake is van een relatieprobleem of werkgerelateerde problemen zonder dat je andere klachten hebt of als je hulp wilt bij levensvragen. Ook kan het voorkomen dat er in de intakefase blijkt dat er geen behandeling bij het HDI volgt. Het intakegesprek wordt vergoed via je basisverzekering. Wel brengt de zorgverzekeraar het deel van je eigen risico dat je nog niet hebt benut bij je in rekening. Ook als het om niet verzekerde zorg gaat kun je terecht bij het HDI. De kosten per vervolggesprek zijn in 2018 € 101,03. Neem voor meer informatie over de kosten contact met ons op.

 

Jeugdzorg

Het HDI helpt ook kinderen (en hun ouders) waarbij kanker of een andere langdurige aandoening problemen geeft in het dagelijks leven. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg. Het HDI heeft met diverse gemeenten contracten afgesloten. Bij gemeenten waarbij wij dat niet hebben, is meestal een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk. De aanmeldprocedure is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Als het HDI een contract heeft met je gemeente, is een verwijsbrief van je huisarts vaak voldoende. Wanneer er geen contract is, moet er eerst contact worden gezocht met het sociaal team van je gemeente. Zij bepalen of je de zorg bij ons mag inkopen. Je moet dan rekening houden met een eigen bijdrage, waarvan de hoogte verschilt per gemeente.

Neem contact met ons op wanneer je denkt dat je kind(eren) onze hulp kan/kunnen gebruiken. Samen met jou kijken we welke aanmeldingsprocedure van toepassing is en voorzien wij je van het nodige advies.