Elk jaar sluit het Helen Dowling Instituut (HDI) contracten met alle zorgverzekeraars. Dat zorgt ervoor dat cliënten hun kosten voor behandeling vergoed krijgen, en het HDI een vergoeding krijgt voor de geleverde zorg. Helaas is dat voor 2021 niet voor alle verzekerden het geval. Mogelijk krijg je als nieuwe cliënt van het HDI beperkte vergoeding van je behandeling. Voor bestaande cliënten en aanmeldingen uit 2020 verandert er niets in de vergoeding, tenzij de behandeling in 2021 wordt verlengd.

Een actueel overzicht van de verzekeraars (koepels) waar we een contract mee hebben vind je hier. Zonder contract kun je nog steeds in aanmerking komen voor een behandeling bij het HDI. Dan gaat het om ‘niet-gecontracteerde zorg’. Mogelijk moet je dan zelf (een deel van) je behandeling bij het HDI betalen. Hieronder lees je daar meer over.

Verzekerde zorg

Mensen die verzekerd zijn bij een gecontracteerde zorgverzekeraar (zie status verzekeringscontracten) kunnen zich gewoon aanmelden voor een behandeling bij het HDI. Wanneer de verwijzing voldoet aan de wettelijke eisen, betekent dit dat je behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Het wettelijke- en eventueel aanvullend eigen risico is van toepassing als je dat met je zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor het bedrag dat binnen je eigen risico valt, stuurt de zorgverzekeraar jou een factuur. Wij adviseren je om bij je zorgverzekeraar te controleren of de behandeling onder de polisvoorwaarden valt. Dit kan op www.polisvoorwaardenonline.nl.

Let op! Je hoeft het HDI dus niet te betalen voor de zorg, maar de behandeling door het HDI telt wel mee bij het aanspreken van jouw (verplicht) eigen risico. Wij factureren de kosten aan je zorgverzekeraar na afsluiting van het zorgtraject. Of uiterlijk 365 dagen na het begin van het traject.

Niet-gecontracteerde zorg

Ben je niet verzekerd bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, maar bij een andere zorgverzekeraar? Dan raden we je aan contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Mogelijk kun je alsnog in aanmerking komen voor 100% vergoeding van een behandeling bij het HDI.

Het is namelijk mogelijk dat de behandeling deels wordt vergoed op het moment dat het HDI geen contract heeft met jouw verzekeraar. Als je een restitutiepolis hebt wordt de gehele behandeling 100% vergoed. Heb je geen restitutiepolis dan krijg je de behandeling waarschijnlijk deels vergoed. Hoe hoog dit is, is per verzekeraar en per polis verschillend.

Hebben wij geen contract met je verzekeraar dan krijg je als cliënt een factuur van het HDI, die je zelf betaalt en achteraf declareert bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en zorgverzekering wordt deze behandeling dan deels vergoed. Wij hanteren bij onze facturen de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld.

Neem voor meer informatie over de kosten contact met ons op.

Jeugdzorg

Het HDI helpt ook kinderen (en hun ouders) waarbij kanker of een andere langdurige aandoening problemen geeft in het dagelijks leven. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg. De aanmeldprocedure is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Zoek contact met het sociaal team van je gemeente. Zij bepalen of je de zorg bij ons mag inkopen. Je moet dan rekening houden met een eigen bijdrage, waarvan de hoogte verschilt per gemeente. Meestal is een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk.

Neem contact met ons op wanneer je denkt dat je kind(eren) onze hulp kan/kunnen gebruiken. Samen met jou kijken we welke aanmeldingsprocedure van toepassing is en voorzien wij je van het nodige advies.