Tijdens een telefonische intake wordt er een inschatting gemaakt of uw klachten binnen de verzekerde zorg vallen. Vervolgens wordt tijdens een intakegesprek bij het HDI definitief bepaald of uw psychische klachten binnen de basisverzekering vallen. De kosten van deze gesprekken worden gefactureerd aan en vergoed door uw basisverzekering. Ook als blijkt dat uw klachten niet binnen de verzekerde zorg vallen en er geen behandeling na de (telefonische) intake volgt. De intakegesprekken bij het HDI tellen mee bij het aanspreken van uw eigen risico.

Verzekerde zorg

Voor onze zorg is met de zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wanneer de verwijzing voldoet aan de wettelijke eisen, betekent dit dat uw behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Het wettelijke eigen risico is van toepassing en eventueel aanvullend eigen risico als u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor het bedrag dat binnen uw eigen risico valt stuurt uw zorgverzekeraar u een factuur. Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar te controleren of de behandeling onder de polisvoorwaarden valt. Dit kan op www.polisvoorwaardenonline.nl.

Let op! U hoeft het HDI dus niet te betalen voor de zorg, maar de behandeling door het HDI telt wel mee bij het aanspreken van uw (verplicht) eigen risico. Wij factureren de kosten aan uw zorgverzekeraar na afsluiting van het zorgtraject. Of uiterlijk 365 dagen na het begin van het traject.

 

Onverzekerde zorg

Als uw klachten niet onder de basisverzekering vallen krijgt u dit vooraf -zonder kosten- te horen in een telefonisch adviesgesprek. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hulp bij een aanpassingsstoornis, als er sprake is van een relatieprobleem of werkgerelateerde problemen zonder dat u andere klachten heeft of als u hulp wilt bij levensvragen. Ook kan het voorkomen dat er in de intakefase blijkt dat er geen behandeling bij het HDI volgt. Het intakegesprek wordt vergoed via uw basisverzekering. Wel brengt de zorgverzekeraar het deel van uw eigen risico dat u nog niet heeft benut bij u in rekening. Ook als het om niet verzekerde zorg gaat kunt u terecht bij het HDI. De kosten per vervolggesprek zijn in 2018 € 101,03. Neem voor meer informatie over de kosten contact met ons op.

 

Jeugdzorg

Het HDI helpt ook kinderen (en hun ouders) waarbij kanker of een andere langdurige aandoening problemen geeft in het dagelijks leven. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg. Het HDI heeft met diverse gemeenten contracten afgesloten. Bij gemeenten waarbij wij dat niet hebben, is meestal een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk. De aanmeldprocedure is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Als het HDI een contract heeft met uw gemeente, is een verwijsbrief van uw huisarts vaak voldoende. Wanneer er geen contract is, moet er eerst contact worden gezocht met het sociaal team van uw gemeente. Zij bepalen of u de zorg bij ons mag inkopen. U moet dan rekening houden met een eigen bijdrage, waarvan de hoogte verschilt per gemeente.

Neem contact met ons op wanneer u denkt dat uw kind(eren) onze hulp kan/kunnen gebruiken. Samen met u kijken we welke aanmeldingsprocedure van toepassing is en voorzien wij u van het nodige advies.