Elk jaar sluit het Helen Dowling Instituut (HDI) contracten met zo veel mogelijk zorgverzekeraars. Dat zorgt ervoor dat cliënten hun kosten voor behandeling vergoed krijgen, en het HDI een vergoeding krijgt voor de geleverde zorg.

Een actueel overzicht van de verzekeraars (koepels) waar we een contract mee hebben vind je hier. Zonder contract kun je nog steeds in aanmerking komen voor een behandeling bij het HDI. Dan gaat het om ‘niet-gecontracteerde zorg’. Afhankelijk van welke polis je hebt moet je dan mogelijk (een deel van) je behandeling bij het HDI betalen. Hieronder lees je daar meer over.

Verzekerde zorg

Voor mensen die een verwijzing hebben en verzekerd zijn bij een gecontracteerde zorgverzekeraar (zie status verzekeringscontracten) wordt de behandeling vergoed. Wel is het wettelijke- en eventuele aanvullende eigen risico van toepassing. Voor het bedrag dat binnen je eigen risico valt, stuurt de zorgverzekeraar jou een factuur. Wij adviseren je om bij je zorgverzekeraar te controleren of de behandeling onder de polisvoorwaarden valt. Dit kan op www.polisvoorwaardenonline.nl.

Let op! Je hoeft het HDI dus niet te betalen voor de zorg, maar de behandeling door het HDI telt wel mee bij het aanspreken van jouw (verplicht) eigen risico. Wij factureren de kosten aan je zorgverzekeraar na afsluiting van het zorgtraject. Of uiterlijk 365 dagen na het begin van het traject.

Niet-gecontracteerde zorg

Ben je niet verzekerd bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, maar bij een andere zorgverzekeraar? Als je een restitutiepolis hebt wordt alsnog de gehele behandeling 100% vergoed. Heb je geen restitutiepolis dan krijg je de behandeling waarschijnlijk deels vergoed. Hoe hoog dit is, is per verzekeraar en per polis verschillend. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Hebben wij geen contract met je verzekeraar dan krijg je als cliënt een factuur van het HDI, die je zelf betaalt en achteraf declareert bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en zorgverzekering wordt deze behandeling dan deels vergoed. Wij hanteren bij onze facturen de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld.

Neem voor meer informatie over de kosten contact met ons op.