Wij proberen je altijd zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je ontevreden bent. Over hoe je te woord bent gestaan, over de werkwijze of over je behandeling of behandelaar. Bespreek dit met je therapeut of, als je dat niet wilt, met de teamleider Patiëntenzorg van de HDI-locatie waar jij zorgt ontvangt.

Je kunt ook contact opnemen met onze directeur zorg, Anette Pet. Zij is onze interne klachtenfunctionaris voor alle locaties. Zij kan samen met je kijken wat er precies aan de hand is en wat een mogelijke oplossing zou zijn. Je kunt haar bereiken via het algemeen telefoonnummer van het HDI: 030-2524020 of via apet@hdi.nl.

Als je er met de interne klachtenfunctionaris niet uitkomt, is er sprake van een geschil. Je kunt dan terecht bij De Geschillencommissie.