Steeds vaker zijn er medische behandelingen voor mensen met uitgezaaide kanker. Dit zijn vaak nieuwe of experimentele behandelingen. Een hele vooruitgang, waardoor mensen langer kunnen leven dan de oorspronkelijke prognose. Tegelijkertijd vraagt dit opnieuw veel veerkracht. Hoe pak je de draad van je leven weer op terwijl er zoveel onzekerheid is over je toekomstperspectief?

Langer leven dan verwacht

Je zit met veel vragen als je onverwacht extra ‘tijd van leven’ krijgt bij kanker. In je omgeving halen mensen misschien opgelucht adem, maar zo simpel is het voor jou niet. Je lichaam is veranderd, je hebt last van vermoeidheid en cognitieve achteruitgang en de medicatie heeft de nodige bijwerkingen. Je weet niet hoe lang het nog goed zal gaan, wat veel onzekerheid met zich meebrengt. Door medische vooruitgang krijgen steeds meer mensen te maken met deze situatie.

Groepsbehandeling Tijd van Leven

Om mensen in deze lastige situatie te helpen is het Helen Dowling Instituut (HDI) een nieuwe groepstherapie gestart: Tijd van Leven. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en de therapeut geeft handvatten om zo goed mogelijk om te gaan met je situatie. In de groep wordt gebruik gemaakt van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Doel hierbij is om het eigen leven weer waardevolle invulling te geven. Je eigen regie nemen, juist bij onzekerheid.

Programma groepstherapie Tijd van Leven

We streven naar circa acht deelnemers per groep. De groep wordt begeleid door een gespecialiseerde therapeut van het HDI. De therapie bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, opgevolgd met 1 terugkombijeenkomst. De eerste bijeenkomst zal in het teken staan van kennismaking en het bespreken van de verwachtingen van de therapie. Thema’s die aan de orde kunnen komen in de groep zijn:

  • Waarden in je leven en omgaan met angst
  • Helpen toestaan van wat er is
  • Omgaan met verandering
  • Ruimte in jezelf en omgaan met je veranderend zelfbeeld
  • Werk, maatschappelijke rollen, grenzen en vermoeidheid
  • Familie, gezin en andere sociale relaties
  • Waardegericht handelen, stappen zetten die voor jou belangrijk zijn.
  • En hoe verder na de groep?

Interesse?

Mocht je je in bovenstaande herkennen, bespreek dan met je behandelaar of deelname aan deze groep voor jou passend is.