Steeds vaker zijn er medische behandelingen voor mensen met uitgezaaide kanker. Dit zijn vaak nieuwe of experimentele behandelingen. Een hele vooruitgang, waardoor mensen langer kunnen leven dan de oorspronkelijke prognose. Tegelijkertijd vraagt dit veel van deze mensen. Hoe pak je de draad van je leven weer op terwijl er zoveel onzekerheid is over je toekomstperspectief?

Hoe lang zal deze behandeling helpen? Hoe ver vooruit durf ik te plannen? Ga ik mijn werk weer oppakken? Of wil ik mijn kostbare tijd anders besteden? Wat vertel ik mijn kinderen? Zitten mijn partner en ik nog op dezelfde lijn? Begrijpen we elkaar? Hoe ga ik met mijn sociale omgeving om? Je zit met veel vragen als je onverwachts extra ‘tijd van leven’ krijgt bij kanker.

Langer leven dan verwacht

In je omgeving halen mensen misschien opgelucht adem, maar zo simpel is voor jou niet. Je lichaam is veranderd, je hebt last van vermoeidheid en cognitieve achteruitgang en de medicatie heeft de nodige bijwerkingen. Je weet niet hoe lang het nog goed zal gaan, wat veel onzekerheid met zich meebrengt. Door medische vooruitgang krijgen steeds meer mensen te maken met deze situatie.

Groepstherapie Tijd van Leven

Om mensen in deze lastige situatie samen te brengen is het Helen Dowling Instituut (HDI) een nieuwe groepstherapie gestart: Tijd van Leven. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en de therapeut geeft handvatten om zo goed mogelijk om te gaan met deze ervaringen. In de groep wordt o.a. gebruik gemaakt van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Doel hierbij is om het eigen leven weer waardevolle invulling te geven. Je eigen regie nemen, juist bij onzekerheid.

Programma groepstherapie Tijd van Leven 

We streven naar circa acht deelnemers per groep. Zo kunnen we voldoende aandacht besteden aan ieders persoonlijke situatie. De groep wordt begeleid door minimaal één gespecialiseerde therapeut van het HDI. De therapie bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, opgevolgd door 1 terugkomdag op het HDI in Bilthoven.

De eerste bijeenkomst zal in het teken staan van kennismaking en het bespreken van de verwachtingen van de therapie.
Thema’s die in de groep aan bod kunnen komen zijn:

  • Waarden en omgaan met angst
  • Omgaan met verandering
  • (Veranderend) zelfbeeld
  • Werk en/of maatschappelijke rollen, grenzen en vermoeidheid
  • Familie, gezin en andere sociale relaties
  • Waardegericht handelen
  • Evalueren, afscheid nemen en blik op de toekomst