Kanker heeft veel impact op een relatie. Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt partners de mogelijkheid deel te nemen aan het ‘Houd me Vast’ preventieprogramma. Dit programma is erop gericht obstakels te vinden en de relatie te versterken.

Houd me Vast

Het ‘Houd me Vast’ programma is bedoeld voor paren die verbeterpunten in hun relatie kunnen aanwijzen, maar voor wie therapie iets te ver weg ligt. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder andere:

  • Begrijpen van liefde, verbinding en hechting
  • Waar gaat het vaak mis?
  • Op zoek naar de pijnlijke plekken uit de eigen geschiedenis
  • Bouwen aan een veilig fundament waarop moeilijke dingen besproken kunnen worden

In het programma wordt gewerkt met videomateriaal, oefeningen en opdrachten tijdens de bijeenkomsten en huiswerk. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de partners met elkaar aan de slag gaan. Dat betekent dat er in het programma geen groepsopdrachten en slechts beperkt groepsdiscussies plaatsvinden.

Preventieprogramma

Het ‘Houd me Vast’ preventieprogramma is ontwikkeld op basis van een succesvolle relatietherapie. De grondlegger van deze benadering – dr. Sue Johnson / Canada – heeft haar therapie ‘emotiegerichte relatietherapie’ genoemd. Het programma ‘Houd me Vast’ is op de basis van deze therapie ontwikkeld.