Wachttijd 

Wij doen er alles aan om iedereen die psychologische zorg nodig heeft zo snel mogelijk te helpen. Voor onze hoofdlocaties in Bilthoven en Arnhem en dependances in Utrecht en Nijmegen gelden voor 2018 de volgende wachttijden:

  • Bilthoven: de aanmeldingswachttijd is 2 weken en de behandelingswachttijd 15 weken.
  • Utrecht (Cabane): door de beperkte capaciteit in Utrecht is de wachttijd voor deze locatie zodanig opgelopen dat we nieuwe aanmeldingen verwijzen naar onze locatie in Bilthoven.
  • Arnhem: de aanmeldingswachttijd is 2 weken en de behandelingswachttijd 4 weken.
  • Nijmegen (Marikenhuis): de aanmeldingswachttijd is 2 weken en de behandelingswachttijd 4 weken.

Bovenstaande wachttijden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14 September 2018

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken waarna de eerste afspraak plaatsvindt, na binnenkomst en verwerking van de intakevragenlijst bij het HDI.
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Wachttijdbemiddeling

De behandelingswachttijd geldt voor alle diagnoses en is niet afhankelijk van waar de cliënt verzekerd is. De wachttijden bij bepaalde (deel) behandelingen, zoals systeembehandeling en bij traumabehandeling, kunnen wel afwijkend zijn. Hierover kunt u in gesprek met ons secretariaat.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het HDI, of uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Tot het moment dat de intake bij het HDI heeft plaatsgevonden kunt u zich bij vragen of problemen wenden tot uw verwijzer.

Tijdelijke cliëntenstop Menzis

Sinds eind juni 2018 hebben we helaas een cliëntenstop voor nieuwe cliënten die verzekerd zijn bij Menzis, Anderzorg, Azivo en HEMA. Het gaat hierbij alleen om zorg die binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) valt en niet om zorg binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). De opnamestop geldt voorlopig tot 1 januari 2019 en geldt voor alle HDI locaties. Het HDI heeft met Menzis afgesproken dat hun verzekerden die zorg bij het HDI willen, zich melden bij Afdeling Zorgbemiddeling van Menzis  (telefoonnummer 088 222 42 42). Daar wordt binnen twee werkdagen bekeken waar iemand op een andere plek de gewenste zorg zou kunnen krijgen.

Lees meer over de tijdelijke cliëntenstop

Aanmelden voor een intakegesprek