Als u behoefte heeft aan hulp van het HDI, kunt u dit bespreken met uw huisarts. Wij hebben een verwijsbrief van uw huisarts nodig, voordat wij het intaketraject starten.

Sommige verzekeraars staan ook een verwijsbrief van medisch specialist of bedrijfsarts toe. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar. Het HDI ontvangt dan graag naast de verwijsbrief ook een schriftelijke toestemming van de zorgverzekeraar.

1. Verwijsbrief

De Verwijsbrief Helen Dowling Instituut kunt u eventueel al uitprinten en meenemen naar uw arts. U kunt ook altijd rechtstreeks met het HDI bellen om een mogelijke aanmelding te bespreken.

2. Vragenlijst

Als wij de verwijsbrief binnen hebben, vragen wij u een korte vragenlijst in te vullen (online of via de post). Deze gegevens zijn nodig voor onze cliëntenadministratie en dienen als ondersteuning bij de intake. Ons secretariaat informeert u hierover.

3. Telefonische intake

Na het invullen van de vragenlijst volgt een telefonische intake van ongeveer 20-30 minuten met één van de behandelaren. Hij of zij kijkt samen met u of de zorg van het HDI aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. Daarna nodigen wij u uit voor een intakegesprek bij het HDI. Ook wordt met u besproken hoe te handelen wanneer uw klachten verergeren in de periode voordat u bij ons terechtkunt voor hulp. Als tijdens het telefonisch intakegesprek blijkt dat het HDI geen passend aanbod heeft dat aansluit bij uw zorgvraag, wordt u weer verwezen naar uw huisarts met een eventueel advies over een passend behandelaanbod. De kosten voor het telefonisch intakegesprek en eventueel overleg met de huisarts worden bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd en tellen mee voor uw eigen risico.

Aanmelden voor een intakegesprek

Meer informatie over aanmelding, intake en behandeling