Kanker is ingrijpend. De ziekte slaat vaak in als een bom en verstoort het evenwicht. Het kan vragen, gedachten en gevoelens oproepen waarmee je geen raad weet. Ook op jou, je partner of familieleden kan kanker zoveel impact hebben dat het leidt tot psychische klachten.

Tijdens en na de medische behandelingen kun je last hebben van angst, verdriet, vermoeidheid, somberheid, stress en andere heftige gevoelens. Als dit jou langere tijd belemmert in het dagelijks leven, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken. Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt psychologische zorg aan mensen met kanker én hun naasten. Deze zorg wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed via de basisverzekering.

Bij lichte tot matige psychische problemen valt je behandeling bij het HDI onder de generalistische basis ggz. Een behandeling binnen deze basis ggz is kortdurend (maximaal 10 gesprekken, inclusief intake). Soms is er langduriger hulp nodig, omdat er sprake is van complexe of ernstige problemen. Dan word je verwezen naar de specialistische ggz.

Neem contact met ons op

Kwaliteitsstatuut, klachtenprocedure, algemene voorwaarden en zorgstandaarden