Vervolgonderzoek Fitter na Kanker

Een subsidieaanvraag voor een vervolgonderzoek van Fitter na Kanker is gehonoreerd door het KWF. Uit het onderzoek Fitter na Kanker blijkt dat verschillende e-health interventies effectief ernstig chronische ... Lees meer

Fysiotherapeut kan online chronische vermoeidheid na kanker verminderen

Een groot gedeelte van de patiënten die behandeld zijn voor kanker kampt nadien met chronische vermoeidheid. Met een nieuwe online interventie konden fysiotherapeuten bij 66 procent van deze patiënten – die waren ... Lees meer

Fitter na kanker update

Zoals u kunt zien op onze website www.fitternakanker.nl, is de aanmeldingsperiode voor Fitter na kanker inmiddels afgerond. Van alle 179 deelnemers van het programma volgen enkelen momenteel nog online therapie. ... Lees meer

Voortgang BeMind onderzoek

Het heeft even geduurd, maar het is gelukt: we hebben 245 deelnemers verzameld voor ons BeMind onderzoek. Het aantal van 245 deelnemers is voor de start van het BeMind onderzoek berekend. Als onze verwachting over ... Lees meer

Onderzoek cliëntgerichtheid HDI

Op verzoek van het MT onderzoekt de Cliëntenraad de mate van de cliëntgerichtheid van het HDI. Hoe centraal staan de cliënten echt? Om informatie te verzamelen start de Cliëntenraad in december met het interviewen ... Lees meer

Fitter na Kanker zoekt deelnemers

Ons onderzoek Fitter na kanker startte bijna twee jaar geleden en omvat inmiddels bijna honderd deelnemers. Meer deelnemers zijn echter nog meer dan welkom! Deelnemers aan Fitter na kanker krijgen een e-therapie ... Lees meer

Deelnemers gezocht voor mindfulness bij kanker

Inmiddels zijn er voldoende deelnemers voor het starten van het onderzoek. Lees hier meer over het vervolg van het onderzoek. Het Radboud Universitair Centrum voor Mindfulness voert in samenwerking met het Helen ... Lees meer