Organisaties die het beste uit hun mensen en hun teams willen halen zijn bij de Helen Dowling Academie aan het juiste adres. Centraal in onze trainingen staat eigen regie in leven en werk. Er is veel aandacht voor energiemanagement, persoonlijke effectiviteit, het bewaken van grenzen, communiceren in teams, omgaan met stress en het realiseren van persoonlijk doelen in relatie tot organisatiedoelen.

1. Training Mentaal Fit

Een training aan zorgprofessionals om hun werk blijvend met kwaliteit en inspiratie te kunnen uitvoeren en uitval te voorkomen. Centrale thema’s zijn vitaliteit, energiemanagement, omgaan met stress en balans tussen werk en privé. Want werken in de zorg is veeleisend. Lees meer over de training Mentaal fit.

2. Training Vitaal team

De verdiepende training Vitaal team richt zich op het verder ontwikkelen van ongerealiseerde sterke kanten. De zorgprofessionals hebben meer inzicht in elkaars rollen en het effect van hun gedrag op anderen. Zij kennen elkaars krachten en valkuilen, waardoor ze elkaar als team goed aanvullen en samen verantwoordelijkheid nemen voor de beoogde doelen en resultaten. De verdiepende training versterkt de teams en de profilering binnen de teams en de organisatie. Tijdens de training wordt gewerkt met diverse ervaringsgerichte oefeningen die individueel of in wisselende kleine groepjes of in de teams worden uitgewerkt. De oefeningen worden afgewisseld met theorie en er wordt door de trainers aangesloten op de thema’s die er in de groep leven en/of naar voren komen.

3. Individuele coaching en teamcoaching