1. Verwijsbrief

Zonder verwijzing mogen we van je zorgverzekeraar geen zorgtraject bij ons starten. De Verwijsbrief Helen Dowling Instituut kun je eventueel al uitprinten en meenemen naar je verwijzer. Je kunt ook altijd rechtstreeks met het HDI bellen om een mogelijke aanmelding te bespreken.

2. Vragenlijst

Als wij de verwijsbrief binnen hebben, vragen wij je een korte vragenlijst in te vullen (online of via de post). Deze gegevens zijn nodig voor onze cliëntenadministratie en dienen als ondersteuning bij de intake. Ons secretariaat informeert jou hierover.

3. Telefonische intake

Na het invullen van de vragenlijst volgt een telefonische intake van ongeveer 20-30 minuten met één van de behandelaren. Hij of zij kijkt samen met jou of de zorg van het HDI aansluit bij je wensen en mogelijkheden. Daarna nodigen wij je uit voor een intakegesprek bij het HDI. Ook wordt met je besproken hoe te handelen wanneer je klachten verergeren in de periode voordat je bij ons terechtkunt voor hulp. Als tijdens het telefonisch intakegesprek blijkt dat het HDI geen passend aanbod heeft dat aansluit bij je zorgvraag, word je weer verwezen naar je huisarts met een eventueel advies over een passend behandelaanbod. De kosten voor het telefonisch intakegesprek en eventueel overleg met de huisarts worden bij je zorgverzekeraar gedeclareerd en tellen mee voor je eigen risico.