1. Verwijsbrief

Zonder verwijzing mogen we van je zorgverzekeraar geen zorgtraject bij ons starten. De Verwijsbrief Helen Dowling Instituut kun je eventueel al uitprinten en meenemen naar je verwijzer. Je kunt ook altijd rechtstreeks met het HDI bellen om een mogelijke aanmelding te bespreken.

2. Vragenlijst

Als wij de verwijsbrief binnen hebben, bekijkt een van onze therapeuten of wij je de hulp kunnen bieden die je nodig hebt. Gelukkig is dat meestal het geval. Maar soms twijfelen we. Dan overleggen we met je verwijzer. Als in dat overleg blijkt dat je ergens anders passender hulp kunt krijgen, bespreekt je verwijzer dit met je. Ook kunnen we met je verwijzer bespreken of er een spoed-intake nodig is.

Als alles bij de aanmelding in orde is krijg je hiervan bericht. Je wordt daarna telefonisch uitgenodigd voor een intakegesprek. Dat is meestal een paar weken na je aanmelding, kijk voor actuele informatie op onze website.
Tegelijkertijd ontvang je digitaal of via de post onze intakevragenlijst. De ingevulde vragenlijst gebruikt de intaker als voorbereiding op het gesprek. Ons secretariaat informeert je hierover.

3. Intake

In het intakegesprek maakt de intaker samen met jou een (voorlopig) behandelplan. Ook bespreek je hoe je behandeling het best kan starten. Na het intakegesprek volgt een periode van maximaal 12 weken, waarin je aan de slag kunt gaan. Je kunt deelnemen aan onze groep ‘Psychische gevolgen van kanker’, begeleiding krijgen door onze e-health-coach of anderszins. Of je besluit samen met je intaker dat je wacht tot een specifiek soort behandeling voor jou kan starten.
Na die 12 weken volgt een focusgesprek, waarin je kijkt hoe het gaat en hoe de rest van je behandeling er gaat uit zien.

Je zorgtraject start met het intakegesprek. Dit betekent dat we de kosten voor dit intakegesprek bij je zorgverzekeraar declareren. Dit telt mee voor je eigen risico.

4. Groep en e-healthcoach

Groep ‘Psychische gevolgen van kanker’
Voor de mensen die te maken krijgen met heftige psychologische problemen met en na kanker. Je kunt verstrikt raken in heftige emoties, niet weten niet hoe grip te krijgen op je angst of ernstige vermoeidheid bij kanker. Ook is het omgaan met alles wat veranderd is, in je lichaam, in je rol in je gezin of relatie, met je vrienden of in je werk soms lastig.

E-healthcoach
Een aantal problemen die veel voorkomen, worden goed uitgelegd in online-modules. Dit helpt om te begrijpen wat je overkomt.  Je kunt zelf aan de slag met oefeningen en leren hoe je hier anders om kunt gaan. Je bekijkt in de intake welke modules je aan spreken, of handig lijken om eens te proberen. De e-healthcoach helpt je bij praktische vragen bij deze modules.

5. Focusgesprek

Maximaal 12 weken na het intakegesprek krijg je een focusgesprek met een van onze therapeuten. Deze therapeut wordt voor het vervolgtraject jouw eigen behandelaar. In dit gesprek bespreek je de inhoud en duur van het vervolgtraject.