10 januari, 2020

We zijn dit jaar begonnen met een pittige start: van de acht zorgverzekeraars heeft het HDI slechts met één verzekeraar (VGZ) een contract kunnen sluiten. De andere zeven zorgverzekeraars bieden ons dermate krappe budgetten dat we er financieel niet uitkomen. Als we nu met hen een contract zouden sluiten, zou elke behandeling een verlies van inkomen betekenen voor het HDI. 2020 wordt het eerste jaar waarin het HDI niet-gecontracteerde zorg gaat bieden.

Vlak na het akkoord over de loonsverhogingen in de ggz, maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend dat de vergoedingen voor de ggz wel lager konden. De NZa stelde tarieven vast voor de sector, met het verzoek aan zorgverzekeraars om deze tarieven aan te houden. Maar helaas: zorgverzekeraars bepalen nog steeds hun eigen, lagere vergoedingen. Vergoedingen die de kosten voor onze zorg bij lange na niet dekken. Dus doen we er alles aan om deze vergoedingen in overleg met de verzekeraars te verhogen.

Er is geen enkele rationele reden voor deze té lage vergoeding: we scoren hoge cijfers op ‘zinnige en zuinige zorg’. We hebben een hoge cliënttevredenheid en onze behandeleffectiviteit is hoger dan dat van de gemiddelde ggz-instelling. Daarnaast zijn wij één van de weinige instellingen die deze hoog specialistische zorg aanbieden: er is voor onze cliënten naast het HDI vaak geen alternatief.

Het zou ons helpen om te onderhandelen met een inkoper die snapt waar wij iedere ochtend weer graag ons bed voor uit komen. Een inkoper die gelooft wat wij geloven en die samen met ons gedreven wordt door het gezamenlijke doel: mensen met kanker, daar waar mogelijk, de regie over hun leven teruggeven. Zodat ze dóór kunnen met leven of juist waardig afscheid kunnen nemen. Onze cliënten passen niet in de cijfers van de zorgverzekeraar, ze zijn niet ‘standaard’ of ‘regulier’. Ze verdienen maatwerk en gepersonaliseerde zorg. En geloof me, wij doen dat voor een hele redelijke prijs. Mede mogelijk gemaakt door onze donateurs, ambassadeurs en loyale vrijwilligers. Lager kan het niet, willen we niet, mag het niet.

Hopelijk was dit slechts een moeizame start van een verder mooi jaar. Ik wens jullie alle goeds voor 2020, mede namens de collega’s en vrijwilligers van het HDI!

Hanneke Haanraadts
Algemeen directeur