20 februari, 2019

Hechting is de kern van alle relaties die er echt toe doen. En dat geldt in het bijzonder voor partnerrelaties. Sterke relaties zijn een belangrijke basis als het door gezondheid en ziekte zwaar wordt in het leven. Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt partners de mogelijkheid deel te nemen aan het ‘Houd me Vast’ preventieprogramma. Dit programma is erop gericht relaties te versterken. Binnenkort start een tweede pilotgroep voor echtparen waarvan één van beide partners in behandeling is bij het HDI.

Versterk je relatie

Het ‘Houd me Vast’ programma is bedoeld voor paren die verbeterpunten in hun relatie kunnen aanwijzen, maar voor wie therapie iets te ver weg ligt. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder andere:

  • Begrijpen van liefde, verbinding en hechting
  • Waar gaat het vaak mis?
  • Op zoek naar de pijnlijke plekken uit de eigen geschiedenis
  • Bouwen aan een veilig fundament waarop moeilijke dingen besproken kunnen worden

In het programma wordt gewerkt met videomateriaal, oefeningen en opdrachten tijdens de bijeenkomsten en huiswerk. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de partners met elkaar aan de slag gaan. Dat betekent dat er in het programma geen groepsopdrachten en slechts beperkt groepsdiscussies plaatsvinden.

Preventieprogramma

Het ‘Houd me Vast’ preventieprogramma is ontwikkeld op basis van een succesvolle relatietherapie. De grondlegger van deze benadering – dr. Sue Johnson / Canada – heeft haar therapie ‘emotiegerichte relatietherapie’ genoemd. Het programma ‘Houd me Vast’ is op de basis van deze therapie ontwikkeld.

Professionele begeleiding

De begeleiding van de bijeenkomsten wordt verzorgd door Joyce Vermeer, relatie- en gezinstherapeut en Peter Verboom, GZ-psycholoog en relatie- en gezinstherapeut bij het Helen Dowling Instituut.

Algemene informatie en aanmelding ‘Houd me vast’

De bijeenkomsten zullen plaats vinden op de maandagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur. De eerstvolgende serie van 8 bijeenkomsten zal naar verwachting starten op maandag 26 augustus a.s. Locatie is het Helen Dowling Instituut in Bilthoven

Aanmelding voor de groep staat open voor cliënten van het Helen Dowling Instituut. Het is voldoende wanneer één van beide partners hier in behandeling is. Het is wel noodzakelijk dat er sprake is van een Specialistisch GGZ behandeltraject en dat de behandelaar van het HDI deelname aan het programma adviseert. Inschrijving gaat dan ook via de individuele behandelaar of systeemtherapeut van het HDI.