19 maart, 2019

Als je psychische problemen ervaart als gevolg van kanker, wil je daar zo snel mogelijk bij geholpen worden. Helaas hebben wij, net als in de hele GGZ, te maken met een wachtlijst die langer is dan wij wenselijk vinden. Hiervoor nemen we maatregelen, waarvan een online ‘wachtlijstmodule’ er één is.

De huidige wachttijden voor zorg bij het HDI overstijgen de zogenoemde ‘treeknormen’. De treeknorm is een afspraak die zorgaanbieders en verzekeraars met elkaar hebben gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. In 2018 hebben we bewust 4 FTE behandelaren boven begroting aangenomen. Dit financiële risico hebben we genomen omdat we de wachttijd van de cliënten niet meer verantwoord vonden. Deze maatregel bleek geen blijvend effect te hebben op de wachttijd. Door een tijdelijke afname van de wachttijd worden meer mensen verwezen naar het HDI door de huisarts. Die kiest immers de zorginstelling met de kortste wachttijd.

Wachtlijstmodule

In 2018 is met financiële steun van Stichting Voorzorg gestart met het project ‘Wachtlijstmodule’. Ter overbrugging van de wachtlijst bieden we toekomstige cliënten online therapiemodules aan onder begeleiding van een basispsycholoog van het HDI. Deze gaan bijvoorbeeld over ‘minder piekeren’, ‘beter slapen’ of ‘een dagboek bijhouden’. Het zijn modules die inzicht en handvatten geven en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren.

Procedure wachtlijstmodule

In de telefonische intake wordt de wachtlijstmodule besproken met de cliënt. In de periode van wachten kan de cliënt dan vast aan de slag met herstel tot aan de face-to-face behandeling. Via het online programma kan de cliënt in een beveiligde mailomgeving contact leggen met de begeleidend basispsycholoog als dat nodig is. De eerste ervaringen zijn positief en we hopen hiermee cliënten enige hulp te kunnen bieden gedurende de wachttijd. Uiteraard blijven we maatregelen nemen om de wachttijden terug te dringen.