17 april, 2019

Meer dan 800.000 mensen leven met of na kanker, en dit aantal groeit. Veel van hen ervaren nog lang na het medische traject psychische en sociale klachten. Ernstige vermoeidheid, depressie en angst voor terugkeer van kanker zijn veelvoorkomende klachten. Ook ervaren mensen belemmeringen in hun werksituatie en het afsluiten van een verzekering of hypotheek. Meer aandacht voor nazorg is nodig.

Op vrijdag 12 april verscheen het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over met en leven na kanker’ van het Integraal Kankercentrum (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dit rapport beschrijft de late gevolgen van kanker, die vaak nog onderbelicht blijven. Terwijl kanker niet stopt na het afronden van het medische traject.

Weer aan het werk na kanker

Terugkeer naar werk na kanker is een veelbesproken thema, ook in de therapiegesprekken bij het HDI. Werken tijdens en na kanker kan structuur geven, maar tegelijkertijd confronterend zijn. (Ex-)kankerpatiënten die medisch en sociaal goed worden begeleid, gaan sneller en succesvoller weer werken na hun behandeling. Daarom hebben wij onze ervaring en kennis in een workshop Kanker op de Werkvloer gegoten. Hiermee helpen wij leidinggevenden, P&O-ers en bedrijfsartsen bij het goed begeleiden van hun werknemers.

Workshop Kanker op de Werkvloer

Actieplan

Bij het Helen Dowling Instituut (HDI) zien wij dagelijks mensen die kampen met late effecten na de behandeling van kanker, zoals vermoeidheid, somberheid en angst voor terugkeer vande ziekte. Helaas wordt er nog steeds geen structurele nazorg geboden omdat er niet structureel gescreend wordt op mogelijke problemen. Vanuit het HDI schrijven we daarom mee aan een actieplan van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Daarin pleiten we voor betere nazorg door structurele screening, goede triage en verwijzing naar de juiste zorg op de juiste plek.

In de uitzending van Omroep Gelderland

Luister morgen 18 april tussen 10 en 11 uur naar Omroep Gelderland. In deze radio-uitzending vertellen Aline Rütter, GZ-psycholoog bij het HDI, en één van onze cliënten over de late gevolgen van kanker, waaronder belemmeringen op de werkvloer.