3 juni, 2019

2018 was een bijzonder jaar. Het HDI vierde haar 30-jarig bestaan. Het jaar waarin onder andere de Helen Dowling Academie van start is gegaan, Maarten van der Weijden heeft gezwommen voor het HDI, de onderzoeken BeMind en Carest zijn afgerond en het jubileummagazine ‘HELEN’ is uitgebracht. Naast het vieren van deze mooie momenten, hebben wij ook dit jaar er weer alles aan gedaan om hooggekwalificeerde zorg te leveren. Dat is waar wij het voor doen: mensen die ernstige psychische klachten ervaren als gevolg van de diagnose kanker, bij henzelf of een naaste de regie over het leven, daar waar mogelijk, terug te geven.

Het HDI heeft haar jubileum kunnen vieren dankzij de grote steun van sponsoren, donateurs en relaties die het HDI een warm hart toedragen: de ‘Helden van het HDI’. Deze mensen maakten het in 2018 mede mogelijk om 2381 cliënten aan een behandeltraject te helpen. “Er is een flinke verbetering gerealiseerd in de operationele bedrijfsvoering en professionalisering van het instituut. Dit resulteerde onder meer in een verhoging van de efficiëntie en een bescheiden positief financieel resultaat. De relatie met de zorgverzekeraars is goed en enkelen hebben een verhoging van het budget toegestaan, waardoor het HDI meer cliënten kon helpen en een opnamestop voorkwam”, aldus de voorzitter van de Raad van Toezicht, Jan Dekker.

In het Jaarverslag 2018 vind je verslagen van patiëntenzorg, de Helen Dowling Academie, wetenschappelijk onderzoek, communicatie, fondsenwerving, cliëntenraad en personeelszaken. Voor financiële verantwoording verwijzen we naar de Jaarrekening 2018.

Jaarverslag samenvatting 2018